Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boşanma avukatı, aile hukuku anlaşmazlıklarını belirli şekillerde çözen avukattır.

Medeni hukukun bir alt dalı olan Aile hukuku nişanlanma ve evlenmeyi düzenlediği gibi, boşanma, evlilik öncesinde ve dahilinde edinilen malların paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konuları kapsar.

Boşanma avukatı bu konularda uzmanlaşmıştır ve uzmanlığını boşanmak isteyen taraflara sunmaktadır.

BOŞANMA AVUKATI

Boşanma avukatı hakkında bilgi vermeye başlamadan önce kavram olarak boşanmanın ne olduğuna bakmak gerekir.

Boşanma evliliğin yasal olarak sona ermesi olarak tanımlanır. Burada sona erme işlemi mahkemeler tarafında gerçekleştirilmektedir. Ve tabi ki evlilik birliğinin bozulması için geçerli sebeplere ihtiyaç vardır. Kişiler evliliği keyfi bir şekilde sona erdiremezler. Ancak geçerli sebeplerin olması halinde boşanma gerçekleşir.  Bu noktada boşanma anlaşmalı ya da çekilmeli olabilir.  Buna da tamamen evliliğin ve boşanmanın iki tarafı olan eşler karar verir.

Bu noktada geçerli boşanma sebepleri hakkında da bilgi verelim. Bu sebepler genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.

Genel boşanma sebepleri arasında:

 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebiile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Özel boşanma sebepleri arasında ise:

 • Zina veya aldatma
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır.

Özel boşanma sebepleri aynı zamanda çekişmeli boşanma davası açma sebepleri olarak kabul edilir.

Bu sebeplerden biri veya bir kaçı boşanma için yeterli sayılacaktır.

Bu noktada sadece şu açıklamayı yapmakta fayda vardır. Özel boşanma sebepleri nedeniyle boşanma davası açılmışsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir. Sadece özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir.

Genel boşanma sebeplerinde ise taraflar birbirinin kusurlu olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Boşanma avukatı taraflardan biri herhangi bir gerekçe ile boşanmaya karar verdiğinde devreye girer.

Boşanma davasını açan avukat, aynı zamanda mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konulara eğilir, müvekkilinin hakkını koruyarak, hak kaybı yaşamasının önüne geçer. Yani boşanma avukatını tek işi boşanma davasını açmak değildir. İş daha çetrefilli ve geniş kapsamlıdır.

Mevzuatta boşanma avukatı diye bir tanım olmamasına rağmen, Uzmanlığı boşanma olan avukatlara adları kendiliğinden verilmiştir. Günümüzde artan boşanmalar nedeniyle de en çok başvurulan avukatları arasında yer alırlar.

Ana işi, medeni hukuka göre yapılan evlilikleri yine medeni hukuka göre bitirmektir. Asıl olarak aile hukuku üzerinde uzmanlaşan boşanma avukatı nişanlanma süreci ile başlayan evliliğin bitirilmesi aşamasında tarafların hakkının korunması için çalışır.

Boşanma davasında tarafları temsil eden avukatlar hukuki temsilin yanı sıra hukuki danışmanlık hizmeti de verirler.

BOŞANMA AVUKATI VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Boşanma avukatı sadece boşanma davası açılması ile ilgilenen avukat değildir. Verdiği hizmetler daha geniş kapsamlı ve karmaşıktır.

Bir boşanma avukatı bazen evlenme ile ilgili davalara da, çocukların boşanma sonrasında kiminle yaşayacağına ilişkin davalara da bakar.

 Boşanma avukatını uhdesindeki davaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Evlenmeye izin verilmesi davası
 • Kadın için bekleme süresini kaldırılması
 • Nişanlanmaya ya da nişanın bozulmasına dair davalar
 • Çocuklara ilişkin davalar
 • Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin davalar.

Mal paylaşımına dair davalar da boşanma avukatının ilgilendiği davalar arasındadır.

Yani bir boşanma avukatı, nişanlanma ve evlenme aşamasından başlayarak boşanma, boşanma sırasındaki mal rejimi/ paylaşımı ve çocukların durumu / velayet, nafaka/ yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi bağlı konular ile ilgili hizmet vermektedir. 

BOŞANMA DAVASI AÇMA

Boşanma avukatı ilk olarak “Boşanma davası” açma hizmeti verir. Bu davalar, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Hesaplanan harç ve giderler ödenir. 

Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Boşanma avukatı çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası açabileceği gibi, davacının isteğine göre de nafaka ve tazminat davası da açılabilir. Avukat ayrıca davayı takip etmekle de yükümlüdür.

Dava Takip Süreci

Boşanma avukatını asıl mesaisi davanın açılmasından sonra başlar. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında davanın takip süreci çok önemlidir. Avukat bu süreci doğru yöneterek müvekkilinin kazanan taraf olması ve haklarının korunmasını sağlar.

Süreçte deliller toplanır, tanıklar ile görüşmeler yapılır.

Öte yandan çekişmeli boşanma davasında tarafların mutlaka katılması zorunluluğu yoktur. Avukatları bu işi üstlenebilir. Bu nedenle de avukatlara büyük iş düşer. 

Dava sürecinin takip edilmemesi hak kayıplarına neden olabileceği gibi, dava süresinin uzamasına da neden olabilir.

Boşanma Davası Dilekçe Örnekleri

Boşanma davanızda bir boşanma avukatından yardım ve destek almayacaksanız boşanma dilekçenizi kendiniz doldurmak zorunda kalabilirsiniz.

Bu aşamada internette bolca bulabileceğiniz boşanma davası dilekçe örneklerini incelemenizi ve dilekçeyi ondan sonra doldurmanızı tavsiye ederiz.

Dilekçede öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.

Daha sonra ise sırayla,

 • Davalının adı- TC kimlik numarası,
 • Adresi
 • Davalının adı- TC kimlik numarası
 • Adresi
 • Dava konusu
 • Açıklamalar
 • Hukuki nedenler
 • Deliller
 • Sonuç ve istem bulunmalıdır.

Dilekçede hem davalının hem de davacının imzaları ve imza tarihi de olmalıdır.

Bize ulaşın, boşanma davasında kazanan taraf siz olun…

Aile hukuku alanında ve boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

01

Tebliğ

Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.
02

Ön İnceleme

Daha sonra sıra “Ön inceleme duruşmasına“ gelir.
Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.

Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

Daha sonra sıra “Ön inceleme duruşmasına“ gelir.

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.

Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır.

Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.

Bir sonraki adım tahkikat duruşmalarıdır. Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker.

Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır.

Son aşama ise karar aşamasıdır.  Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık boşanma davalarında oldukça önemlidir. Yukarıda saydığımız tüm süreçler geçilirken bir avukat tutmak istemeyen kişiler, hukuki danışmanlık hizmeti alırlarsa nerede, ne zaman, ne yapmaları gerektiğini daha kolay kavrarlar.

Boşanma davasının süreçleri, delillerin toplanması, tanıkların belirlenmesi, nafaka türü ve miktarı gibi konularda, konusunun uzmanı bir avukattan alınacak hukuki danışmanlık, boşanmak isteyen tarafın haklarını bilmesi açısından önemlidir.

Hukuki danışman olarak avukat, mevcut durumun analizini yapıp, olasılıkları değerlendirip, olası sonuçlarıyla ilgili danışana bilgi verir. Yani hukuki danışmanlık öncelikle mağduriyeti önleyici bir hizmettir. Danışan kişi, sorunu ile ilgili en doğru bilgi ve çözüm yolu hakkında bilgi sahibi olur.

Öncelikle yol gösterici olan danışman, dava söz konusu olacaksa bu sefer avukat olarak danışanının yanındadır.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan ve bazen farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen boşanma davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı bulmak isteyebilirsiniz.

Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle boşanma avukatlarına duyulan ihtiyaç da artmıştır.

İstanbul boşanma avukatı, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat davalarında uzmanlığını sizin kullanacaktır.

İlişki Sağlık Testi Anketi

BOŞANMA DAVALARI

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları ve boşanma avukatı ile ilgili olarak hemen herkesin aklına gelen bazı sorular vardır. Bu sorular ve cevapları aşağıda sizleri bekliyor.

Boşanma avukatı, boşanma davalarının dilekçelerinin hazırlanmasından, davanın takip edilmesine kadar önemli bir işleve sahiptir.

Evet boşanma davaları için mutlaka bir avukata ihtiyaç yoktur ama avukatın bulunması, taraflar açısından mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda hak kayıpların önler. Sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlar.

Avukat boşanma davasındaki sürecin yönetimini gerçekleştirir, izlenecek yol haritasını belirleyerek davaya netlik kazandırır.

Boşanma davalarında devletin avukat verdiği durumlar vardır.

Eğer boşanma davası açmak isteyen kişinin adli yardıma ihtiyacı varsa, devletten avukat talebinde bulunabilir. Bunun için bulunduğu ilin barosu ya da adliyesine giderek başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu talep sonucunda baro tarafından bir avukat ataması yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta avukat seçimi yapılamamasıdır. Atanan avukat kabul edilmek zorundadır. 

Bu durumda, boşanma davasının harç ve giderlerinin yanı sıra avukatın ücreti de devlet tarafından ödenir.

Burada önemli olan adli yardım talebinde bulunan kişinin maddi durumunun avukat tutmaya yeterli olmamasıdır. Bunun ispatı için belge ibraz edilmelidir.

Teknik olarak her avukat her davaya bakabildiği için, her avukat boşanma davalarına da bakabilir. Yoksa literatürde boşanma avukatı diye bir kavram yoktur.

Burada en önemli konu boşanma davalarına yoğunlaşmış, uzmanlığını bu konuda yapmış avukatlar ile çalışmaktır. Böylece hak kayıplarının önüne geçilebilir.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası