Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BABALIK TANIMA DAVASI | BABALIK DAVASI AVUKATLIK HİZMETLERİ

Babalık tanıma davası, çocuk ile baba arasındaki soy bağının, hukuk yoluyla kurulmasıdır.
Konu Medeni Kanun’un 303. maddesi bu konuyu düzenlemiştir. Maddeye göre çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Dava çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan itibaren 1 yıldır. Fakat çocuk için herhangi bir süre sınırı yoktur. İstediği zaman davayı açabilir.

Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

BABALIK TANIMA DAVASI

Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.

Türk Medeni Kanun’a göre Çocuğun ana yönünden nesebi, doğumla kendiliğinden olur. Ancak baba yönünden nesebin kendiliğinden kurulması için, çocuğun evlilik birliği içerisinde ya da evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içerisinde doğmuş olması gerekir. Bunun dışında çocuğun babası ile olan nesep bağı; doğum, evlilik dışında meydana gelmekle beraber ana babanın sonradan evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile kurulur. Evlat edinme ile nesep bağı hem anne hem baba açısından kurulur.

Baba yönünden tanıma ise, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.

Resmi yollarla yapılan tanıma için ayrıca dava da açılabilir. Bu davayı tanıyan kişi açabileceği gibi tanınanın annesi, tanınan çocuk, çocuğun kayyumu veya vasisi, çocuk ölmüş ise mirasçıları da açabilir.

BABALIK TANIMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Baba ile çocuk arasındaki soy bağının mahkeme tarafından verilecek bir hükümle kurulmasına babalık hükmü denir. Bu hükmü konu alan davalara ise babalık davaları denir. Eğer baba çocuğu tanıma yoluna gitmezse, anne ya da çocuk mahkemeye başvurarak babaya çocuğu zorla tanıttırabilir.

Dava babaya, o ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.

Ancak davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Babalık davası çocuğun doğumundan önce de açılabilir doğumundan sonra da açılabilir.

Aile mahkemesine babalık tanıma istemli dilekçe verilmesi ile dava açılmış olur.

BABALIK TANIMA DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Babalık tanıma davasında taraf anne ya da çocuktur.

Çocuğun kayyumu veya vasisi, çocuk ölmüş ise mirasçıları da dava açabilirken babaya dava açma hakkının verilmemiş olmasının nedeni, babanın kanuni açıdan bir yararının bulunmamasıdır.

Anne ve çocuk davayı beraber açabilirler ya da her birisi ayrı ayrı bu davayı açabilir. Çocuğun, bu davayı ayrı açması durumunda temsilini kayyım üstlenecektir.

Davacı anne ise aynı zamanda eğer varsa doğumdan bu yana uğradığı maddi zararları da ayrı bir dava açarak isteyebilir.

Buna göre; doğum sırasında yapılan giderler, doğumdan önce ve doğumdan sonraki 6 haftalık giderler, doğum nedeniyle meydana gelen diğer maddi giderler tazminatın konusu olabilir.

Anne tazminat ile birlikte nafaka da talep etme hakkına sahiptir. Ancak bunun için çocuğun yararının bulunması şartı aranmaktadır.

BABALIK TANIMA DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Babalık davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Babalık davasında yetkili mahkeme ise çocuğun doğduğu zaman ya da dava açıldığı zaman taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

Tanıma ve babalık davası, aile mahkemesine dava dilekçesinin verilmesi ile başlar.

İSTANBUL BABALIK TANIMA DAVASI AVUKATLIK HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan babalık tanıma davası Medeni Kanun’un yanı sıra ve Miras Hukuku gibi farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyebilir. Bu davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış avukat bulmak isteyebilirsiniz.

Davaların daha kısa zamanda sonuca bağlanması, hak kayıplarının önüne geçilmesi gibi noktalarda avukatların ciddi katkıları olacağını bilerek yapılan seçimler davalı ya da davacı açısından son derece önemlidir.

Çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde deneyimli bir avukat işinizi kolaylaştıracaktır. Bu sayede ortaya çıkabilecek hak kayıpları engellenecektir.

BİZE ULAŞIN

İstanbul babalık tanıma davası konusunda her sorunuza cevap vermek için buradayız. Aklınıza takılan ne varsa cevabını bulmak, tanıma davalarını açmak için bize kolayca ulaşabilirsiniz.
Babalık tanıma davalarında, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Baba tanıma davası hangi mahkemede açılır?
Baba tanıma davası Aile Mahkemesinde aile mahkemesi yoksa bulunulan yerin sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Babalık tanıma davası nedir?
Babalık tanıma davası, evlilik dışı çocuğun babası ile soy bağının kurulmasıdır. Dava, uygulamada evlilik birliği içerisinde doğmayan çocukların baba ile soy bağı kurulabilmesi için açılan bir dava türüdür.

Tanıma kim tarafından yapılır?
Tanıma, baba olduğunu iddia eden kişi tarafından yapılır.

Babalık tanıma senedi nereden alınır?
Babalık tanıma senedi, çocuğun babasının, nüfus müdürlüğü, mahkeme, noter veya yurtdışında ise bağlı bulundukları Temsilciliğe başvurması sonucunda alınabilir.

Evlilik dışı doğan çocuğu baba alabilir mi?
Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti annededir. Ancak mahkeme babalık davasının kabulüne karar verirse evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında yasal bir soybağı ilişkisi kurulmuş olur. Bu durumda velayet hakkı babaya da verilebilir ancak bu işlem yapılırken çocuğun yararı gözetilerek karar verilir.

Doğum kayıt belgesi nereden alınır?
Halk arasında doğum kayıt belgesi olarak bilinen “Formul A“ belgesi adını taşımaktadır.

Farklı bir ülkeden yerleşim izni, oturum izni, çalışma izni gibi talepler olduğunda veya yabancı bir şahısla evlenmek isteyenlerin karşısına çıkar. Bir kişinin doğum belgelerinin uluslararası alanda geçerliliğini kanıtlayan belgedir. Doğum kayıt belgesi ile kişiler yurtdışında da doğum belgelerini kanıtlamış olurlar.

Uluslararası doğum kayıt örneği, yurt içinde veya yurt dışında olma durumuna göre farklı yerlerden alınır. Yurt içinden alınacaksa il ve ilçe nüfus müdürlüklerine gidilmelidir.

Yurtdışından alınacaksa bireylerin vatandaşı oldukları ülkenin konsolosluğuna başvurulmaları gerekmektedir.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası