Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatlık Hizmetleri

Boşanma avukatı, aile hukuku anlaşmazlıklarını belirli şekillerde çözen avukattır. 

Medeni hukukun bir alt dalı olan Aile hukuku nişanlanma ve evlenmeyi düzenlediği gibi, boşanma, evlilik öncesinde ve dahilinde edinilen malların paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konuları kapsar. 

Boşanma avukatı bu konularda uzmanlaşmıştır ve uzmanlığını boşanmak isteyen taraflara sunmaktadır. 

BOŞANMA AVUKATI

Boşanma avukatı hakkında bilgi vermeye başlamadan önce kavram olarak boşanmanın ne olduğuna bakmak gerekir. 

Boşanma evliliğin yasal olarak sona ermesi olarak tanımlanır. Burada sona erme işlemi mahkemeler tarafında gerçekleştirilmektedir. Ve tabi ki evlilik birliğinin bozulması için geçerli sebeplere ihtiyaç vardır. Kişiler evliliği keyfi bir şekilde sona erdiremezler. Ancak geçerli sebeplerin olması halinde boşanma gerçekleşir.  Bu noktada boşanma anlaşmalı ya da çekilmeli olabilir.  Buna da tamamen evliliğin ve boşanmanın iki tarafı olan eşler karar verir. 

Bu noktada geçerli boşanma sebepleri hakkında da bilgi verelim. Bu sebepler genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. 

Genel boşanma sebepleri arasında:

 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Eşini sevmediğini beyan etme, 
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır. 

Özel boşanma sebepleri arasında ise:

 • Zina veya aldatma 
 • Terk 
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar 
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır. 

Özel boşanma sebepleri aynı zamanda çekişmeli boşanma davası açma sebepleri olarak kabul edilir. 

Bu sebeplerden biri veya bir kaçı boşanma için yeterli sayılacaktır. 

Bu noktada sadece şu açıklamayı yapmakta fayda vardır. Özel boşanma sebepleri nedeniyle boşanma davası açılmışsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir. Sadece özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. 

Genel boşanma sebeplerinde ise taraflar birbirinin kusurlu olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. 

Boşanma avukatı taraflardan biri herhangi bir gerekçe ile boşanmaya karar verdiğinde devreye girer. 

Boşanma davasını açan avukat, aynı zamanda mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konulara eğilir, müvekkilinin hakkını koruyarak, hak kaybı yaşamasının önüne geçer. Yani boşanma avukatını tek işi boşanma davasını açmak değildir. İş daha çetrefilli ve geniş kapsamlıdır. 

Mevzuatta boşanma avukatı diye bir tanım olmamasına rağmen, Uzmanlığı boşanma olan avukatlara adları kendiliğinden verilmiştir. Günümüzde artan boşanmalar nedeniyle de en çok başvurulan avukatları arasında yer alırlar. 

Ana işi, medeni hukuka göre yapılan evlilikleri yine medeni hukuka göre bitirmektir. Asıl olarak aile hukuku üzerinde uzmanlaşan boşanma avukatı nişanlanma süreci ile başlayan evliliğin bitirilmesi aşamasında tarafların hakkının korunması için çalışır. 

Boşanma davasında tarafları temsil eden avukatlar hukuki temsilin yanı sıra hukuki danışmanlık hizmeti de verirler. 

BOŞANMA AVUKATI VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Boşanma avukatı sadece boşanma davası açılması ile ilgilenen avukat değildir. Verdiği hizmetler daha geniş kapsamlı ve karmaşıktır. 

Bir boşanma avukatı bazen evlenme ile ilgili davalara da, çocukların boşanma sonrasında kiminle yaşayacağına ilişkin davalara da bakar.

 Boşanma avukatını uhdesindeki davaları şöyle sıralayabiliriz: 

 • Evlenmeye izin verilmesi davası 
 • Kadın için bekleme süresini kaldırılması 
 • Nişanlanmaya ya da nişanın bozulmasına dair davalar 
 • Çocuklara ilişkin davalar
 • Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin davalar.

Mal paylaşımına dair davalar da boşanma avukatının ilgilendiği davalar arasındadır.

Yani bir boşanma avukatı, nişanlanma ve evlenme aşamasından başlayarak boşanma, boşanma sırasındaki mal rejimi/ paylaşımı ve çocukların durumu / velayet, nafaka/ yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi bağlı konular ile ilgili hizmet vermektedir.  

BOŞANMA DAVASI AÇMA

Boşanma avukatı ilk olarak “Boşanma davası” açma hizmeti verir. Bu davalar, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Hesaplanan harç ve giderler ödenir. 

Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir. 

Boşanma avukatı çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası açabileceği gibi, davacının isteğine göre de nafaka ve tazminat davası da açılabilir. Avukat ayrıca davayı takip etmekle de yükümlüdür. 

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşamamasından doğan boşanma davası türüdür. 

Çekişmeli boşanma davasının ilk nedeni taraflardan birinin boşanmak istemesine rağmen diğerinin boşanmaya yanaşmamasıdır. 

Mal paylaşımında anlaşamama, çocuk ya da çocukların velayetinin kimde kalacağı, tazminat ve nafaka konusunda anlaşmazlık vb. nedenler de diğer çekişmeli boşanma davası sebepleridir. 

Boşanma davası açma sebepleri arasında, zina, hayata kast ve kötü davranış, haysiyetsiz yaşam sürmek, terk, evlilik birliğinin sarsılması, akıl sağlığının yerinde olmaması gibi sebepler vardır.

Çekişmeli boşanma davasında taraflar boşanma iddialarını bu gerekçelere dayandırmak zorundadır. Bu davalar 1-3 yıl arasında sürmektedir. 

Avukat bu süreçte müvekkiline her türlü hukuki desteği vermektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle evliliğin 1 yılı doldurması gerekmektedir. Bu şart yerine geldiyse taraflardan birinin açtığı davayı diğer tarafın da kabul etmesiyle anlaşmalı boşanma davası açılmış olur.  Yani taraflardan birinin başvuru yapması yeterlidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurmak süreci başlatır. Dilekçeye ayrıca anlaşmalı boşanma protokolü de eklenmelidir. 

Boşanma protokolü boşanmanın şartlarını içerir. Protokolde boşanma sonucundaki mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi mali konular, varsa çocukların velayeti hakkında bilgi olması gerekmektedir. 

Anlaşmalı davada eşler taleplerinin bir kere de hakim karşısında dile getirmelidir.

Anlaşmalı davada, tazminat, nafaka, vekalet, mal paylaşımı gibi konularda tarafların anlaşmaları ilk gerekliliktir. 

Dava aile mahkemesinde, aile mahkemesinin olmadığı yerleşim birimlerinde ise asliye hukuk mahkemesinde açılır. 

Anlaşma olduğu için genellikle kısa süren “tek celselik” davalardır. Ancak, eşlerden birinin boşanma protokolüne uymaması bu davaları çekişmeli boşanma davasına çevirebilir. 

Boşanma avukatı, davanın açılmasından sona ermesine kadar taraflara hukuki bilgisi ile destek ve yardımcı olur. 

Nafaka ve Tazminat Davası Açma

Nafaka ve tazminat davası boşanma davaları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu dava boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma gerçekleştikten sonra ayrıca da açılabilir.

Davanın gerekçesi tarafların mevcut ya da beklenen menfaatlerinin boşanma yüzünden zedelenmesidir. Bu zedelenmeyi yaşadığını düşünen taraf buna sebep olan tarafa dava açar. 

Davayı açan taraf istediği maddi tazminat miktarını kendisi belirleyebilir ancak mahkeme bu miktara karar vermeyebilir. 

Maddi tazminatın belirlenmesinde içinde bulunulan toplumun şartları, tarafların maddi durumları ve eğitimi, tazminatı isteyen taraf kadın ise eşi istediği için çalışıp çalışmayı bırakmadığı, boşandıktan sonra bir daha evlenme imkanının olup olmadığı gibi şartlar gözetilir. Tüm bu bilgiler ışığında mahkeme verilecek maddi tazimata karar verir.

Nafaka davası ise, boşanma nedeniyle, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına yardım yükümlülüğünü yerine getirmesi için açılan davadır. 

Nafaka talebi boşanma davası ile birlikte de yapılabildiği gibi, ayrıca bir dava da açılabilir. Nafaka davalarında da görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

3 çeşit nafaka vardır: 

 • Tedbir nafakası
 • Yoksulluk nafakası 
 • İştirak nafakası 

Kimi zaman bu 3 nafaka türüne yardım nafakası da eklenir. 

Tedbir nafakası: 

Dava tarihinden, boşanma veya ayrılık hükmü kesinleşinceye kadar devam eden nafakadır. Herhangi bir işi veya geliri olmayan, yardıma ihtiyacı olan eşe bağlanır. Tedbir nafakasında tarafların kusuruna bakılmaz. İhtiyaç olup olmadığına göre hüküm verilir. 

Yoksulluk nafakası:  

Evliliğin boşanma ile sonuçlanması nedeniyle yoksulluğa düşecek eş’e bağlanan nafaka türüdür. Nafaka boşanma davasında istenebileceği gibi ayrıca bir dava açarak da talep edilebilir. Dava ayrı açılacaksa boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yoksulluk nafakası davası açılmalıdır. 

Bu nafakayı talep edebilmek için eş’in boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesi gerekir. 

Nafaka alacaklısının nafakayı talep etmesi gerekir. Resen verilen bir nafaka türü değildir. 

Yoksulluk nafakasını talep eden tarafın boşanma davasındaki kusuru eşit olabilir ancak karşı taraftan ağır olmamalıdır. 

Bu şartları sağlayan taraf,  karşı tarafın mali gücü oranında nafakayı süresiz olarak alma hakkına sahiptir.  

İştirak nafakası: 

Boşanma sonunda kendisinde velayeti kendisinde olmayan eş aleyhine açılan nafaka davasıdır. Çocuğun giderlerine katılma nafakasıdır. 

Nafakayı çocuğun velayeti kendisinde olan taraf yani çocuğa bakan kişi, vasi, kayyım,  ya da temyiz kudreti olan çocuk kendisi talep edebilir. 

Nafakanın belirlenmesi sırasında çocuğun yaşı, eğitim durumu, kendi gelir olup olmadığı, günün ekonomik koşulları gibi kriterler göz önüne alınır. 

İştirak nafakası çocuğun reşit olması, evlenmesi, ya da mahkeme kararıyla ergin kılınması ile son bulur. 

Dava Takip Süreci 

Boşanma avukatını asıl mesaisi davanın açılmasından sonra başlar. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında davanın takip süreci çok önemlidir. Avukat bu süreci doğru yöneterek müvekkilinin kazanan taraf olması ve haklarının korunmasını sağlar. 

Süreçte deliller toplanır, tanıklar ile görüşmeler yapılır.

Öte yandan çekişmeli boşanma davasında tarafların mutlaka katılması zorunluluğu yoktur. Avukatları bu işi üstlenebilir. Bu nedenle de avukatlara büyük iş düşer.  

Dava sürecinin takip edilmemesi hak kayıplarına neden olabileceği gibi, dava süresinin uzamasına da neden olabilir. 

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir. 

Daha sonra sıra “Ön inceleme duruşmasına“ gelir. 

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur. 

Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır. 

Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir. 

Bir sonraki adım tahkikat duruşmalarıdır. Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker. 

Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır. 

Son aşama ise karar aşamasıdır.  Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır. 

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık boşanma davalarında oldukça önemlidir. Yukarıda saydığımız tüm süreçler geçilirken bir avukat tutmak istemeyen kişiler, hukuki danışmanlık hizmeti alırlarsa nerede, ne zaman, ne yapmaları gerektiğini daha kolay kavrarlar. 

Boşanma davasının süreçleri, delillerin toplanması, tanıkların belirlenmesi, nafaka türü ve miktarı gibi konularda, konusunun uzmanı bir avukattan alınacak hukuki danışmanlık, boşanmak isteyen tarafın haklarını bilmesi açısından önemlidir. 

Hukuki danışman olarak avukat, mevcut durumun analizini yapıp, olasılıkları değerlendirip, olası sonuçlarıyla ilgili danışana bilgi verir. Yani hukuki danışmanlık öncelikle mağduriyeti önleyici bir hizmettir. Danışan kişi, sorunu ile ilgili en doğru bilgi ve çözüm yolu hakkında bilgi sahibi olur. 

Öncelikle yol gösterici olan danışman, dava söz konusu olacaksa bu sefer avukat olarak danışanının yanındadır. 

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan ve bazen farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen boşanma davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı bulmak isteyebilirsiniz. 

Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle boşanma avukatlarına duyulan ihtiyaç da artmıştır. 

İstanbul boşanma avukatı, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat davalarında uzmanlığını sizin kullanacaktır. 

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Bize ulaşın, boşanma davasında kazanan taraf siz olun… 

BOŞANMA AVUKAT ÜCRETLERİ

Boşanma davaları için avukata ödeyecek ücret tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Davanın niteliği de boşanma avukat ücretlerine etki eder. 

Ancak yasa gereği avukatlar “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi”nin altında bir ücrette anlaşamazlar. 

Sıkça Sorulan Sorular:

Boşanma davaları ve boşanma avukatı ile ilgili olarak hemen herkesin aklına gelen bazı sorular vardır. Bu sorular ve cevapları aşağıda sizleri bekliyor. 

Boşanma avukatı neler yapar?

Boşanma avukatı, boşanma davalarının dilekçelerinin hazırlanmasından, davanın takip edilmesine kadar önemli bir işleve sahiptir. 

Evet boşanma davaları için mutlaka bir avukata ihtiyaç yoktur ama avukatın bulunması, taraflar açısından mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda hak kayıpların önler. Sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlar. 

Avukat boşanma davasındaki sürecin yönetimini gerçekleştirir, izlenecek yol haritasını belirleyerek davaya netlik kazandırır. 

Boşanmak için devlet avukat veriyor mu?

Boşanma davalarında devletin avukat verdiği durumlar vardır. 

Eğer boşanma davası açmak isteyen kişinin adli yardıma ihtiyacı varsa, devletten avukat talebinde bulunabilir. Bunun için bulunduğu ilin barosu ya da adliyesine giderek başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu talep sonucunda baro tarafından bir avukat ataması yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta avukat seçimi yapılamamasıdır. Atanan avukat kabul edilmek zorundadır.  

Bu durumda, boşanma davasının harç ve giderlerinin yanı sıra avukatın ücreti de devlet tarafından ödenir. 

Burada önemli olan adli yardım talebinde bulunan kişinin maddi durumunun avukat tutmaya yeterli olmamasıdır. Bunun ispatı için belge ibraz edilmelidir. 

Boşanma davasına hangi avukat bakar?

Teknik olarak her avukat her davaya bakabildiği için, her avukat boşanma davalarına da bakabilir. Yoksa literatürde boşanma avukatı diye bir kavram yoktur. 

Burada en önemli konu boşanma davalarına yoğunlaşmış, uzmanlığını bu konuda yapmış avukatlar ile çalışmaktır. Böylece hak kayıplarının önüne geçilebilir. 

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası