Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER | 2023 BOŞANMA DAVASI REHBERİ

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunu kim sorar derseniz, büyük umutlarla evlenen ama aradıklarını bulamayan, bu nedenle de birbirlerinden bir an önce kurtulmak için her şeyi göze alan çiftler diye cevap verebiliriz.

Bu boşanma türünde, çiftler ayrılığın getirdiği tüm sonuçları baştan kabul ettikleri için en “Hızlı“ hatta ”Jet” boşanma türüdür diyebiliriz.

Evlilikleri en az 1 sene sürmüş çiftler, hemen her konuda anlaşarak gittikleri mahkemeden boşanmış olarak çıkar ve hayatlarına kaldıkları yerden devam ederler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunu yanıtlamadan önce bu boşanma türü hakkında kısa da olsa bilgi vermek gerekir.

Peki nedir bu anlaşmalı boşanma? Boşanmanın anlaşması da mı olur?

Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanun’un 166. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, varsa ortak çocuğun velayeti gibi konularda anlaşmaları ve bunu bir protokol çerçevesinde düzenlemeleri ile açılan dava türüdür.

Kanun, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve taraflar gerekli hususlarda anlaşmaları durumunda artık evliliğin sürdürülmesinin manasız olduğunu kabul eder.

Ancak anlaşmalı boşanma davası açmak için belirli şartlar vardır.

Bu şartlar şöyledir:

 • Evliliğin süresinin en az 1 yıl olması.
 • Eşlerin birlikte başvurması. Ya da bir tarafın diğerinin davasını kabul etmesi.
 • Mahkemenin her iki tarafı da eşit bir şekilde dinleyebilmesi.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun kabul edilmesi.
 • Protokolde boşanmayla ilgili mali durumlar ve velayet durumlarının tamamının bulunması.

Ancak boşanma kararının verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanma gerçekleşir.

Bu boşanma türü en hızlı boşanma türüdür ve ne kadar sürer sorusunun en kısa yanıtı “Bir celse de biter” olur. Böylece mahkeme salonunda çıkan çiftler kendi yollarına giderler.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanmayı gün bazında ele alırsak süreci anlatmamız gerekir: Anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvuran çiftlere mahkemelerdeki yoğunluğa göre gün verilir. Dava günü geldiğinde hakim karşısına çıkan çiftler, boşanmak istediklerini, sebepleri ile ve hakimin sorduğu sorulara cevap vererek bir kere de hakime anlatırlar. Hakim tarafların anlaşmasını uygun bulduğu takdirde boşanmaya karar verir.

Hakim boşanmaya karar verdikten sonra verilmiş olan hüküm ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır.

Gerekçeli kararın açıklanması ve taraflara tebliğinden sonra ise tarafların atabilecekleri bir adım daha vardır. O adım da itirazdır.

Tebliğden itibaren yasal süre içerisinde taraflarca itiraz edilmeyen karar kesinleşmiş olacaktır.

Boşanma davası sonuçlanan ve gerekçeli kararı yazılan mahkeme kararına karşı tarafların her ikisi ya da birinin itiraz etme hakkı vardır. Sonuçtan memnun olmayan taraf ya da taraflar dosyanın bir üst merciye gönderilmesini talep edebilir. Gerekçeli karara itiraz süresi, taraflara tebliğden itibaren 14 gündür. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde karar, kesinleşmiş olacaktır.

Tüm bu sürecin 2-3 ayı bulduğu olur ancak tarafların itiraz etmemesi halinde gerekçeli kararın tebliğinden sonra genellikle anlaşma boşanma tamamlanmış kabul edilir.

Öte yandan Adalet Bakanlığı anlaşmalı boşanma davasında sonuçlanma süresinin 40 gün olduğunu belirtmiştir. Ancak mahkemelerdeki yoğunluk mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Davanın açıldığı yerdeki Aile mahkemesi sayısı, mahkeme ve hakimlerin iş yoğunluğu boşanma sürelerini kısmen de olsa uzatabilir.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Anlaşmalı boşanma davası, dava dilekçesi ve anlaşma protokolü hazırlandıktan sonra, gerekli dava masraflarının yatırılması ile görevli ve yetkili mahkemede açılır.

Bu dilekçesi incelendikten sonra duruşma günü verilir.

Duruşmada hâkim tarafları bizzat dinler ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmek ister. Hakimin boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca hazırlanan protokolü uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin kabul edilmesi ile boşanmaya hükmolunur.
Karar Ulusal Yargı Programına kaydedilir. Gerekçeli kararın eşlere tebliği ve karara itiraz edilmemesi halinde de karar kesinleşir. Kesinleşen karar, nüfus sistemine gönderilir. Kararın nüfus sistemine işlenmesi ile dava süreci sona erer.

Süreci maddeler halinde sıralarsak;

 • Boşanma dava dilekçesi hazırlanır,
 • Boşanma protokolü hazırlanır,
 • Adliye tevzi bürosuna gidilir ve dilekçe ile protokol verilir,
 • Belirlenen dava harcı yatırılır,
 • Mahkeme tebligatı taraflara ulaştırılır.
 • Duruşmada boşanma isteği ve anlaşma bir kere de hakimin karşısında dile getirilir.
 • Hakim boşanmaya kanaat getirir.
 • Gerekçeli karar alınır. Bu aşamada kararı temyiz etme hakkından feragat edildiği belirtilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRESİ KISALTILABİLİR Mİ?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer konusunun önemli bir yanı da boşanma süresinin kısalıp kısalmayacağıdır.

Bir an önce boşanmak isteyen çiftler bunun en kısa sürede olmasını ister. Bu durumda bir avukattan yardım almak en doğru hareket olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında yalnızca bir duruşma söz konusudur. Bu davalarda duruşma, dava açıldıktan sonra 1 hafta ile 30 gün arasında yapılır.

Bu sürenin daha da kısalması söz konusu olabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında, her iki eşin boşanma konusunda ortak bir irade ortaya koyması halinde her iki eşin avukatlarının bir başvuru yapması ile duruşma günü öne alınabilir. Bunun için de öncelikle anlaşma protokolü hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Boşanma protokolü, dava başlangıcında tarafların hemfikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu sözleşme haline getirip mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesi talebinde bulunduklarını gösteren belgedir. Tarafların boşanmak için ortaya koydukları iradeyi gösteren bu belgede nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlar da karara bağlanabilir.

Protokolde boşanmanın mali sonuçları ve çocuklara ilişkin sonuçlar eşler tarafından açık bir şekilde belirlenmiş ve imza altına alınmış olmalıdır.

Boşanmanın mali sonuçları; maddi manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Eğer eşler çocuk sahibi ise çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası da söz konusu olur. Protokolde bu husus da yer almalıdır.

Ayrıca, çocuğun velayet hakkı ve çocukla birlikte yaşamayan tarafın çocukla ne kadar zamanda bir görüşeceği gibi kişisel ilişkinin ayrıntıları belirlenmelidir.

Protokolde doldurulması gereken maddeler ise şunlardır:

 • Taraflar,
 • Konu,
 • Tazminat,
 • Ergin olmayan müşterek çocuklar,
 • Velayet,
 • İştirak ve yoksulluk nafakası,
 • Mal paylaşımı,
 • Ziynet eşyaları,
 • Aile konutu,
 • Müşterek borçlar,
 • Soyadı kullanımı.

Protokolde tarafların yazılanları kabul ettiğine dair imza da varsa artık geçerli bir belge haline gelmiş olur. Ancak boşanma protokolünde en önemli taraf her şeyin net ve yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmasıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜREDE KESİNLEŞİR?

Anlaşmalı boşanma davası dediğimiz gibi genellikle bir celsede tamamlanır. Taraflar anlaştığı için istinafa başvuru da söz konusu olmayacağından aslında bu davanın sonunda karar kesindir.

Duruşma sonrasında mahkeme hakiminin yoğunluğuna göre değişen sürelerde 1 hafta ile 30 gün arasında gerekçeli karar yazılmaktadır. Gerekçeli kararın her iki eşe tebliğinden itibaren itiraz edilmez veya itirazdan feragat edilirse karar kesinleşmiş demektir. Anlaşmalı davada genellikle itirazdan feragat edilerek süreç hızlandırılmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI NÜFUSA NE ZAMAN İŞLENİR?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusu kadar merak edilen bir başka konu da boşanma kararının nüfusa ne zaman işlendiğidir.

Anlaşmalı boşanma kararının nüfusa işlenme zamanı ile ilgili kesin bir süre vermek çok mümkün değildir. Zira bu süre kararı veren mahkemenin boşanma kararını kesinleştirmesine bağlıdır.

Genel olarak anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra karar 1 hafta içerisinde nüfusa işlenir diyebiliriz.

ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA SOYADIM NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Burada da kesin bir süre vermek mümkün değildir ancak anlaşmalı boşanma kararının nüfus müdürlüğü tarafından nüfus kayıtlarına işlenmesi ile soyadı değişikliği de gerçekleşir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASINDAN SONRA BOŞANMIŞ SAYILIR MIYIM?

Dava duruşmasında boşanma kararı verilmiş bile olsa gerekçeli karar çıkmadan ve taraflara tebliğ edilmeden önce boşanılmış sayılmaz. Bu duruşma sonunda ‘teknik” olarak boşanmış sayılan çiftler gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesi ve itiraz süresinin de tamamlanmasından sonra ‘Resmen’ boşanmış sayılırlar ve bekar hayatları yeniden başlar.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusu ile birlikte kafalara takılan birkaç soru daha vardır. Bu sorular ve cevapları aşağıda sizleri bekliyor.

Anlaşmalı boşanma davası kaç celsede biter?
Anlaşmalı boşanma davası, taraflar her konuda fikir birliğinde oldukları için genellikle tek celsede biter. Burada hakim iki tarafı dinleyerek karar verir.

Anlaşmalı boşanmada mahkeme ne kadar sürer?
Aile Mahkemesinde açılan anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceği aslında mahkemelerdeki iş yoğunluğuna bağlıdır. Genel olaraksa boşanma davalarında duruşma, dava açıldıktan sonra 1 hafta ile 30 gün arasında yapılmaktadır. Karar genellikle tek celsede verilmekte ve boşanma teknik olarak gerçekleşmektedir.

Anlasmali boşanma kac gün surer 2022?
Anlaşmalı boşanma için Adalet Bakanlığı’nın belirlediği süre 40 gündür ama bu süreden daha kısa ya da daha uzun sürdüğü de olur. Kısa sürmesi davanın öne alınıp alınamayacağına, uzun sürmesi ise mahkemelerin iş yüküne bağlıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?
Anlaşmalı boşanma davasında hakimin taraflara soracağı başlıca iki soru vardır:
Boşanmak istiyor musunuz?
Boşanma sonrasındaki konularda anlaşma içinde misiniz?

Bu iki soru dışında çiftlere, hazırlanan boşanma protokolünü kabul edip etmediklerini de soran hakim aldığı cevaplara ve kendi kanaatine göre kararını verir.

Hakim davada iki tarafı da görmek ister ve soruları ile taraflardan birinin diğerine baskı yapıp yapmadığını anlamaya çalışır. Vereceği kararda sorulara verilen cevapların önemi büyüktür.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası