Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BOŞANMA AVUKATI NEDİR? | GÖREVLERİ NELERDİR?

Boşanma avukatı nedir sorusunu, evliliklerini sürdüremeyen ve boşanmak isteyen kişilerin cevabını aradığı bir sorudur. Sorunun cevabını bulanlar boşanma aşamasında haklarını koruyacak ve davayı en kısa sürede bitirecek avukata da ulaşmış olurlar.

Dava aşamasında boşanma avukatı, ister davayı açan, ister davalı konumundaki kişinin avukatı olsun müvekkilinin haklarını en ince ayrıntısına kadar korur, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda da desteğini ve yardımını esirgemez.

Bu yazımızda boşanma avukatı nedir, görevleri nelerdir, hangi davalara bakar gibi önemli soruların cevabını vereceğiz.

BOŞANMA AVUKATI NEDİR?

Baştan söyleyelim mevzuatta boşanma avukatı diye bir kavram yoktur. Bu tanım halk arasında yaygınlaşan bir tanımdır.

Halk arasında boşanma avukatı denilen avukatlar, Aile hukuku ve uyuşmazlıklarından kaynaklanan sorunların çözümünde müvekkillerine yardımcı olan avukatlardır.

Aile avukatı denilen bu kişiler anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi hemen herkesi ilgilendiren konularda uzmanlaşmışlardır.

En kısa tanımlama ile evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermiş eşler arasındaki uyuşmazlığın aile hukukunun temel ilkelerine uygun bir şekilde çözülmesini sağlayan avukatlardır.

BOŞANMA AVUKATININ GÖREVLERİ

Boşanma avukatı adı üzerinde öncelikle boşanma davası hazırlığı yapar. Özellikle çekişmeli boşanma davasında ister davalı ister davacı tarafın avukatı olsun üzerinde büyük bir yük vardır.

Davanın açılma aşamasında dilekçenin doğru doldurulması bu aşamada çok önemlidir. Boşanma davasının mutlaka geçerli bir gerekçe ile açılması gerekmektedir. Avukat öncelikle bu konuya dikkati çeker.

Tanık ve delillerin bulunması konusunda rehberlik yapmak, boşanma sonrasında nafaka, velayet, tazminat ya da mal paylaşımı konularında müvekkillerine danışmanlık yapmak da boşanma avukatının görevleri arasında yer alır. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma davasının protokolünü hazırlamak da avukatın görevleri arasında yer almaktadır.

Öte yandan boşanma avukatı taraflar arasında dava dışı bir çözümün bulunması için da görev yapabilir. Dava açmadan veya açtıktan sonra tarafları bir araya getirebilir, uyuşmazlığın tarafları arasında sulh yoluyla çözülmesi için çaba harcayabilir. Böylesi bir durumda da müvekkilinin haklarının korunması onun inisiyatifindedir.

Keza tedbir başvurularında da boşanma avukatının önemli bir rolü vardır. Tedbir başvurularının avukat tarafından yapılması sürecin daha hızlı işlemesini sağlayacaktır.

Özellikle şiddet mağduru kişilerin tedbir taleplerinin aile mahkemesine usulüne uygun bir şekilde bildirilmesi ve iletilmesi halinde, şiddet uygulayan kişi hakkında önleyici tedbirlerin daha kolay alınması sağlanır.
Bu açıdan bakıldığında avukat müvekkilinin koruyucusu rolü de üstlenmektedir.

BOŞANMA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Boşanma avukatı öncelikle anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarına bakar. Ancak ilgilendiği ve uzmanlığını müvekkillerine sunduğu başka davalar da vardır.

Ayrıca evlenme ve evlenmeye izin verilmesine ilişkin, nişanlanmaya ve nişanın bozulmasına ilişkin, çocuklara ilişkin (vesayet- velayet ve velayetin değiştirilmesi, tanıma, babalık davası gibi), boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin, mal rejimine ilişkin davalar, ailenin korunması için tedbir kararı alınmasına ilişkin davalar da boşanma avukatının girdiği davalar arasında yer alır.

BOŞANMA AVUKATI’NIN DAVALARDAKİ ÖNEMİ

Boşanma avukatının davalarda taraflar için hayati önemi vardır. Davalı ya da davacının haklarının korunması, usul ya da şekil hataları yüzünden davalarının reddinin önüne geçilmesi, tanıkların bulunması, delillerin toplanarak davanın daha hızlı sonuçlanmasının garantisi boşanma avukatlarıdır.

Avukatsız ilerleyen bir kişinin yanlış mahkemede dava açması, davasının reddine sebep olurken, tanık ve delillerin yetersiz kalması davanın kaybedilmesine dolayısıyla da hak kayıplarına neden olacaktır.

Bu nedenlerdir ki davalarda bir boşanma davası avukatının bilgisine güvenmek veya hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak gereklidir.

İYİ BİR BOŞANMA AVUKATI NASIL OLMALIDIR?

İyi bir boşanma avukatının öncelikle Medeni Kanun’a daha sonra da miras hukukunun yanı sıra kadına yönelik ayrımcılığı, tacizi ve şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan 6284 sayılı kanuna hakim olmasını gerektirir. Boşanma avukatlarının uzmanlıklarını davalı ya da davacı olsun fark etmez müvekkilleri için kullanıp onların hak kayıplarının önüne geçmesi oldukça önemlidir.

Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi boşanma davası ile ilintili konularda da bilgili olması gereken avukatların ikna kabiliyetlerinin yüksek olması da tercih sebebi olacaktır. Böylece tarafları gerektiğinde belli konularda anlaşmasını sağlayabilir, çekişmeli boşanmaları anlaşmalıya bile çevirebilir.

Davayla ilgili süreçleri ve gelişmeleri günü gününe takip edip müvekkili ile paylaşan avukat, savunmasını üstlendiği kişi ile empati yapıp onu anladığını da hissettirmeli, ancak tarafsızlığını da her zaman korumalıdır. Bu noktada savunduğu kişiye her zaman dürüst olmasında da fayda vardır.

BOŞANMA AVUKATI TARAFINDAN BOŞANMA SÜRECİNİN YÖNETİMİ

Boşanma avukatı, kimi zaman oldukça uzun süren bir sancılı bir süreçtir. Evliliklerini noktalamaya karar vermiş çiftlerin hayatı kökünden değişecektir. Bu sürecin de doğru hem davacı, hem davalı hem de boşanma avukatı tarafından doğru yönetilmesi gerekmektedir.
Avukat süreci yönetirken müvekkilinin elde etmek istediği sonuca odaklanır. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma, nafaka maddi tazminat ve velayetin hepsini birden isteyen müvekkilinin bu isteklerinin gerçekleşmesi için etkili bir yol haritası çıkarmalıdır.

Müvekkil toplantıları ile iki tarafı da anlayıp davada izlenecek seyri belirleyen avukat, yaşanan gelişmeleri de anı anına takip etmeli ve ortaya çıkan yeni durumlara göre stratejisini güncellemelidir.

Verdiği hukuki danışmanlık ile müvekkilini de bu sürece katan avukat savunduğu kişiyi her ihtimale de hazırlamalıdır.

BOŞANMA AVUKATI DAVA HAZIRLIĞINI NASIL YAPAR?

Boşanma avukatı dava hazırlığını yaparken öncelikle boşanma sebebine eğilir.
Boşanma sebebi olarak gösterilen neden gerçekten boşanmaya yeterli midir yoksa değil midir sorusunun cevabına bakar.

Bu noktada boşanma nedenlerini hatırlamakta fayda var:
Genel boşanma davası açma nedenleri arasında:

 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Özel boşanma dava açma nedenleri arasında ise:

 • Zina veya aldatma
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır.

Boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi avukatın öncelikli konusudur. Çünkü, hakimin ilk bakacağı nokta bu olacak ve davayı bu sebebe göre inceleyecektir.

Öte yandan dava öncesinde avukat, müvekkilinin taleplerini belirler ve bu taleplerin karşılanmasının mümkün olup olmadığı hakkında onu bilgilendirir.

Avukat, müvekkilinin anlatımları doğrultusunda boşanmaya neden olan olayları hukuken nitelendirerek bunları dava dosyasına sunar ve konu hakkında müvekkilini aydınlatır.

BOŞANMA AVUKATLARI NASIL ÇALIŞIR?

Boşanma avukatları, öncelikle müvekkillerinden bir vekaletname alarak işe başlarlar. Boşanma sebeplerini değerlendirir, gerekli olan delilleri toplar, boşanma dilekçesini yazar ve boşanma dosyasını hazırlar. Dosyayı işleme koyabilmek ve davayı açmak için gerekli dava harçlarını yatırır ve böylece boşanma davası süreci başlar. Süreç başladıktan sonra da gerek müvekkili ile birlikte, gerekse de o olmadan duruşmalara katılır ve müvekkilinin haklarını korur.

BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA AVUKATIN İŞLEVİ NEDİR?

Boşanma avukatının işlevi aslında dava sırasında ortaya çıkmaktadır. Çünkü konusunun uzmanı bir avukat davanın hızlı sonuçlanmasını sağlayabileceği gibi hakların korunmasında da çok önemli görev üstlenir.

Süreci dilekçenin verilmesinden ele alırsak, dilekçeler aşamasından sonra ilk duruşma aşaması gelecektir. Bu duruşma taraflar açısından son derece önemlidir. Hakim tarafları uzlaşmaya davet eder. Uzlaşma olmazsa dava devam eder. Ayrıca ilk duruşmaya tarafların ya da avukatlarının katılması zorunluluğu vardır. İlk duruşmaya gelmeyen taraf diğer tarafın davasını genişletmesine veya sebebini değiştirmesine daha sonra itiraz edemez. Bu da katılmayan taraf için hak kayıpları anlamına gelir. Bu nedenle boşanma avukatı ilk duruşmaya katılmalı ve savunma yapmalıdır

Hakim, ilk duruşmada tarafların karşılıklı iddialarını içeren dilekçelerini okur; delillerin nelerden ibaret olduğunu, tarafların üzerinde anlaştığı ve çekiştiği noktaları tespit eder. Bu duruşmaya, ön inceleme duruşması adı verilir.

Hakim, ilk duruşmada gerekli tespitleri yaptıktan sonra ikinci duruşma gününü belirler ve tarafların tanıklarının dinlenmesine karar verir. Herkes tanık olarak çağrılabilir.

Boşanma davasında önemli olan boşanma sebebinin ispatlanmasıdır. Tanıklar da bu amaca yönelik gelirler davaya çağrılırlar

Boşanma avukatlarının tanıklara doğrudan soru sorma hakkı vardır. Davayı aydınlatmak, tanık beyanlarındaki çelişkileri gidermek ve müvekkili lehine olguları ortaya çıkarmak için taraf vekilleri diledikleri kadar soru sorabilir.

Bu anlattıklarımızdan çıkan sonuç bir boşanma avukatının duruşmadaki ilk ve en önemli işlevinin müvekkilinin hak ve hukukunu korumak olduğudur.

BOŞANMA SÜREÇLERİNDE BOŞANMA AVUKATI

 • Boşanma süreçleri;
 • Dilekçeler aşaması,
 • Ön inceleme duruşması,
 • Tahkikat duruşmaları,
 • Sözlü yargılama,
 • Karar duruşmasıdır.

Her bir süreçte boşanma avukatının varlığı çok önemlidir.

Dilekçeler aşamasında, boşanma dilekçesinin eksiksiz ve doğru doldurulması, karşı tarafında bu dilekçeye verdiği cevaba karşı dilekçe hazırlanması gibi işlevleri vardır.

Ön inleme duruşması olarak adlandırılan ilk duruşmaya ise ya müvekkili ile ya da yalnız katılarak müvekkilinin hakkını korur. Bu duruşmaya davalı ve davacıların veya vekillerinin mutlaka katılması gerekir.

Daha sonra tahkikat duruşmalarında tanıkların getirilmesi, karşı tarafın tanıklarına soru sorarak karanlıkta kalan noktaların aydınlatılmasını sağlar.

Boşanma davasında avukatın görevi kural olarak boşanma kararının kesinleşmesiyle biter.

Ancak mal paylaşımına ilişkin davaların da aynı avukat aracılığıyla takip edilmesi tarafların yararına olacağı için talep olması halinde avukat görev yapmaya devam eder.

BOŞANMA AVUKATI ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

Boşanma avukatı, aile hukukunda, çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönmesi içine ya da mal paylaşımına, velayet veya tazminat konusunda uyuşmazlığın dava dışı çözümü için isterse uğraşabilir.

Dava öncesi ya da dava devam ederken tarafları bir araya getirebilir uzlaşmanın sağlanması için ortam yaratabilir. Ancak, bu girişimler “arabuluculuk” olarak kabul edilemez. Arabulucular, arabuluculuk listesine kayıtlı ve uyuşmazlığın tarafı olmayan kişilerdir. Boşanma avukatları ise temsil ettikleri tarafın haklarını korumakla yükümlüdür.

Öte yandan boşanma davası, ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun, arabuluculuk yoluyla sonuçlandırılamaz. Boşanma davasının eki niteliğindeki nafaka, boşanmada maddi ve manevi tazminat, çocukların velayeti gibi konular da arabuluculuk yoluyla çözümlenemez. Bu konular illa ki dava yoluyla çözümlenebilir.

TEDBİR BAŞVURULARINDA BOŞANMA AVUKATININ ÖNEMİ

Boşanma avukatı, aile mahkemesinden aile hukukundan kaynaklanan uzaklaştırma, iletişimin engellenmesi, nafaka gibi bazı tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

6284 sayılı kanunun 5’inci maddesinde şiddet mağduru kişilerin tedbir taleplerinin aile mahkemesine usulüne uygun bir şekilde iletilmesi halinde, şiddet uygulayan alınacak tedbir kararları belirtilmiştir. Bu kararlar şöyledir:

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
 • Tedbir taleplerinde boşanma davasının açılıp açılmadığının bir önemi yoktur ve bu talebin boşanma avukatı tarafından yapılması sürecin daha hızlı olmasını sağlar.

BOŞANMA AVUKATLARI LİSTESİ VAR MIDIR?

Bilinen ve boşanma avukatlarını alt alta sıralayan bir liste yoktur. Zaten aslında boşanma avukatı diye bir kavram da yoktur. Sadece uzmanlığı boşanma olan avukatlar vardır.

Avukatların reklam yasağının olması böyle bir liste olmasının önündeki en büyük engeldir.

Türkiye’nin nüfus açısından en kalabalık şehri olan İstanbul, bu özelliği ile evlilik ve boşanmaların da en çok olduğu şehirdir. Bu nedenle en çok boşanma avukatı da İstanbul’dadır.
İyi bir boşanma avukatı arıyorsanız, sıkı bir araştırma yapmalı ve davanızı bulduğunuz bu avukata teslim etmelisiniz. Çevredekilerin verdiği bilgi ve tavsiyeler de iyi bir boşanma avukatı bulmanızda işinize yarayabilir.

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ NE KADARDIR?

Boşanma avukatı ücretleri genel olarak avukat ile müvekkili arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Taraflar bu konuda bir anlaşma yapmamışsa asgari tarife esas alınır. Ücret kural olarak peşin ödenir ancak avukat müvekkil anlaşmasına göre bu da değiştirilebilir.

AVUKAT GÜLÇİN ACARTÜRK İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

Avukat Gülçin Acartürk İstanbul boşanma avukatı olarak faaliyetine devam etmektedir. 2014 -2016 yılları arasında; Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli üniversitelerin meslek içi uzmanlaşma eğitimleri ile Aile Hukuku, boşanma, edinilmiş mallara katılma rejimi ve sona ermesi, mal rejiminin ölüm ile tasfiyesi konularında uzmanlaşan Acartürk, 2016 yılından bu yana sadece Aile Hukuku uyuşmazlıkları ile ilgilenmektedir. Acartürk ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Aile danışmanı, Çift ve İlişki Terapisti olarak da çalışmaktadır.
Gerek boşanma davalarınızda gerek aile terapisinde Gülçin Acartürk’e başvurabilirsiniz.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası