Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası nasıl açılır sorusunu günümüzde soran sayısı arttıkça artmaktadır. Zira evlenmeler kadar boşanmalar da artmıştır. Hatta boşanmalar evliliklere göre daha fazladır bile denebilir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2021 verilerine göre boşanma sayıları, 2021 yılının Ağustos ayında 3 bin 779 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5,8 kat artarak 21 bin 955 oldu. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
2020 ile 2021 yılını karşılaştırdığımızda ne kadar çok kişinin boşandığını daha net anlayabiliriz.
Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Böylece boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.
Rakamlar böyle yüksekken “boşanma davası nasıl açılır“ sorusunun bu kadar çok sorulması ve cevabının aranması da son derece normal hale gelmektedir.
Bu yazımızda boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken noktaları irdeleyecek ve dava nasıl açılır sorusuna ayrıntılı bir yanıt vereceğiz.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtı oldukça kolay.
Boşanma davası, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Böylece süreç başlamış olur. Boşanma anlaşmalı boşanma ise dilekçeye boşanma protokolü de eklenmelidir.
Dava açma aşamasında bir boşanma avukatının olması ya da olmaması tamamen tarafların isteğine bağlıdır. Ancak bir avukatın yardım ve desteğini almak hem hakların korunması açısından hem de davanın daha kısa sürmesi açısından faydalı olacaktır.
Bu aşamada boşanma davası nedir sorusuna da kısaca yanıt vermek gerekir.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan dava türüdür. İnşai nitelikte bir dava türüdür. Ancak bu davayı açmak için geçerli bir sebebe ihtiyaç vardır. Taraflar canları istediği için ya da evlilikten sıkıldıkları için dava boşanma davası açamazlar. Geçerli boşanma sebepleri Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.
Bu sebepler genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.
Genel boşanma sebepleri arasında:

 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Özel boşanma sebepleri arasında ise:

 • Zina veya aldatma
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır.

Bu davalar tarafların her konuda anlaştığı “Anlaşmalı” davalar da olabilir, “Çekişmeli” dava şeklinde de olabilir. Davanın niteliği tamamen tarafların isteğine kalmış bir durumdur.
Taraflardan biri ya da ikisi birden boşanma davası açabilir.
Davanın nasıl açılacağı ise anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına bağlıdır. Bu seçenek davanın ne kadar süreceğini de belirler.

BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR?

Boşanma protokolü, dava başlangıcında tarafların hem fikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu sözleşme haline getirip mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesi talebinde bulunduklarını gösteren belgedir. Tarafların boşanmak için ortaya koydukları iradeyi gösteren bu belgede nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlar da karara bağlanabilir. Bu protokol tarafların her konuda anlaştığını gösterdiği için dava daha da kısa sürebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası adı üzerinde tarafların boşanma ve sonrasında oluşacak durumlar konusunda anlaşmaları sonucu açılan davadır.
Taraflar bir boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası açmak için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.
Boşanma davasını taraflardan biri açtığında karşı taraf bunu kabul edebilir veya taraflar birlikte başvurabilir.
Bu davada eşlerin mal paylaşımı ve varsa çocukların durumu konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Bu anlaşma bir protokol ile yazıya dökülebileceği gibi hakimin huzurundaki sözlü beyanları tutanağa geçirilip imzalanabilir.
Öte yandan taraflar davayı vekilleri ile sürdürseler bile duruşmaya gelmeleri gerekmektedir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş bir şarttır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli boşanma davası açma, tarafların boşanma ve sonuçları konusunda anlaşamamaları sonucunda gerçekleşir. Sebepleri arasında sadakatsizlik, şiddetli geçimsizlik, eşi darp etme ya da evi terk etme gibi nedenler vardır. Taraflar gerek boşanma sonrasındaki tazminat, gerek nafaka, gerekse de çocukların velayeti gibi konularda anlaşmazlığa düşerler.
Anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren davalardır.
Çekişmeli boşanma davası açmak için yine eşlerden birinin ikamet ettiği yerde bulunan Aile Mahkemesine giderek boşanma başvurusunda bulunması gerekir.

BOŞANMA DAVASINI AÇAN KİŞİ DAHA MI AVANTAJLIDIR?

Boşanma davasında davayı açan kişinin avantajlı olduğu fikri tamamen bir şehir efsanesinden ibarettir. Zira boşanma davalarında önemli olan davayı kimi açtığı değildir. Önemli olan tarafların kusur derecesidir. Davada kim kusursuz, ya da daha az kusurluysa avantajlı taraf odur.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Boşanma davası açmak için bazı belgelerin olması zorunludur. Ancak bu belgeler davanın anlaşmalı mı çekişmeli mi olduğuna göre değişir.
Anlaşmalı boşanma için gereken belgeleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Tarafların kimlik belgeleri.
 • Harç ücretinin ve masrafların ödendiği gösterir belge.
 • Mal paylaşımı veya devir işlemlerini gösteren evraklar.
 • Varsa çocuk ya da çocukların kimlik belgeleri
 • Anlaşmalı boşanma için anlaşma protokolü
 • Protokole konu varsa araç ruhsatı, ev, arsa tapusu.

Çekişmeli boşanma davası için gerekli belgeler ise şunlardır:

 • Delil listesi
 • Varsa darp raporu
 • Maddi ve manevi tazminat ve nafaka taleplerini gösteren dilekçeler.
 • Kredi kartı hesap dökümleri
 • Telefon arama dökümleri veya mesajları
 • Eşler arasındaki adli bir vaka yaşandıysa ifade tutanakları
 • Sosyal medya paylaşımları

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İster anlaşmalı, ister çekişmeli boşanma davası olsun mutlaka bir boşanma davası dilekçesi doldurulmalıdır.
Boşanma davası dilekçe örnekleri internetten kolayca bulunabilir. Ancak dilekçenin doldurulması aşamasında özellikle çekişmeli boşanma söz konusuysa konunun uzmanı bir avukattan destek almak en doğru hareket olacaktır.
Boşanma davası için doldurulacak dilekçede bulunması gereken bilgiler ise şöyledir:
Dilekçede öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.
Daha sonra ise sırayla,
Davalının adı- TC kimlik numarası,
Davalının adı- TC kimlik numarası
Dava konusu- Zina nedeniyle boşanma ve nafaka talebi.
Açıklamalar
Hukuki nedenler
Deliller
Sonuç ve istem.
Dilekçede hem davalının hem de davacının imzaları ve imza tarihi de olmalıdır. 

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celselik boşanma davalarıdır. Taraflar boşanma ve ortaya çıkaracağı sonuçlar konusunda tam bir fikir birliğine varmışlardır. Bunu da anlaşma protokolü ile resmileştirmişlerdir. Bu nedenle boşanma kolayca gerçekleşir.
Oysa çekişmeli boşanma davaları daha çetrefilli bir süreç yaşanmasına neden olur.
Bu tip davalarda süreç şöyle işlemektedir:

 • Dilekçeler aşaması
 • Ön inceleme duruşması aşaması,
 • Tahkikat aşaması,
 • Sözlü yargılama aşaması
 • Hüküm aşaması’dır.

Dilekçeler aşaması
Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.
Ön inceleme duruşması aşaması
Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.
Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır. Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.
Tahkikat aşaması
Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker. Bilirkişi raporları yazdırılır.
Sözlü yargılama aşaması
Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır. Bu aşamada taraflara son sözleri sorulur. Sözlü yargılama için gün verilir ve taraflara sözlü yargılama duruşmasına gelmemeleri halinde yokluklarına karar verileceği açıklanır.
Hüküm aşaması
Boşanma davasının son aşama ise karar aşamasıdır. Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır. Hükmün gerekçeleri ve hukuki ayrıntılarının ilan dildiği aşamadır.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Örneğin eşiyle kavga eden kadın, geçici olarak kaldığı bir yerdeki aile mahkemesinde dava açarsa dava hakkında yetkisizlik kararı verilir.

İSTANBUL BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan ve bazen farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen boşanma davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı bulmak isteyebilirsiniz.
Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle boşanma avukatlarına duyulan ihtiyaç da artmıştır.
İstanbul boşanma davası avukatı, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat davalarında uzmanlığını sizin kullanacaktır.

BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ

Boşanma davası avukatlık ücretleri ne kadardır sorusu en az boşanma davası nasıl açılır kadar sorusu kadar çok sorulan bir sorudur.
Boşanma davası avukat ücretleri tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Davanın niteliği de boşanma avukat ücretlerine etki eder.
Ancak yasa gereği avukatlar “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi”nin altında bir ücrette anlaşamazlar.
Tamamen davanın niteliğine ve avukat-müvekkil arasındaki anlaşmaya bağlı bir durumdur.
Çekişmeli boşanma davasında bu rakam genellikle asgari ücretin üzerindedir. Hatta üst sınır yoktur.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
İster çekişmeli ister anlaşmalı boşanma davalarınızda boşanma avukatı hizmeti almak, sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Boşanma davası e devletten nasıl açılır?
Dava açma işlemi ve dava süreçleri e- devlet üzerinden internet ortamına taşındı. Adalet Bakanlığı’nın geliştirdiği UYAP programı ile ‘Hukuk Dava Açılış’ ekranı üzerinden dava açma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ama bunun için belirli aşamaların takip edilmesi gerekiyor.
Öncelikle e-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak.
E-Devlet’e girildikten sonra isim ve soy isim bölümünün altında yer alan “Hukuka Dava Açılış” bölümündeki “Dava Aç” butonuna basılması gerekecek. Toplam 7 adımda gerçekleşecek olan UYAP dava açma işlemi, mahkeme, tevzi bürosu, dosya ve dava türü seçimiyle başlayıp diğer bilgilerin girilmesiyle tamamlanacak.
Yine e-devlet üzerinden dava dosyası sorgulama hizmetini kullanarak UYAP sisteminde kayıtlı davalarınız varsa davaların bilgilerini ve dava dosyalarının içeriklerini sorgulayabilirsiniz.
Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?
Tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma davası açmak gereklidir.
Boşanma davası açarken para ödenir mi?
Boşanma davası açılırken, mahkeme veznesine bir harç yatırılmaktadır. Yatırılacak bu harç tutarı her yıl değişmektedir. Çünkü o yıl içerisinde alınacak harç miktarları yasa ile belirlenmektedir. 2022 yılı için boşanma davası açmak için ödenmesi gereken harç masraf ve giderleri ortalama olarak 600- 700 TL arasındadır.
Online boşanma davası nasıl açılır?
Online boşanma davası E-devlet üzerinden açılabilir.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası