Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BOŞANMA DAVASINDA DELİL VE İSPAT

Boşanma davasında delil ve ispat konusu, özellikle aldatma/aldatılma gerekçesi ile boşanmak isteye taraf için önemlidir. Aldatıldığını düşünen ya da bilen taraf, delilleri toplamak ve bu delilleri nafaka, tazminat ya da velayet konularında kullanmak ister. Ki zaten boşanma davalarında aldatıldığını iddia eden veya bilen taraf bunu ispatlamakla yükümlüdür. Burada önemli olan konu delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır.
Bu yazımızda boşanma davasında delil ve ispat konusunu tüm ayrıntıları ile ele alacağız.
Boşanma davasında aldatma nasıl ispatlanır, aldatma delilleri nelerdir, davada ses, fotoğraf veya video kaydının delil değer var mıdır, otel kayıtları aldatma sebebiyle boşanma davasında neden önemlidir, tanıklar davanın seyrini değiştirir mi gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASINDA DELİL VE İSPAT

Boşanma davasında delil ve ispat konusunun ayrıntılarına geçmeden önce boşanma ve sebeplerine kısaca değinmek gerekir.
Evliliğin yasal olarak sona ermesi olarak tanımlanan boşanma için tarafların geçerli sebeplere ihtiyacı vardır. Hiç kimse evliliği keyfi bir şekilde sona erdiremez, “ben sıkıldım boşanmak istiyorum” diyemez. Boşanma ancak geçerli sebeplerin olması halinde gerçekleşir.
Bu sebepler genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.
Genel boşanma sebepleri arasında:
Güven sarsıcı davranışlar,

 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Özel boşanma sebepleri arasında ise:

 • Zina veya aldatma
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır.

Bu sebeplerden biri veya birkaçı boşanma için yeterli sayılacaktır.
En geçerli geçerli boşanma sebeplerinden biri eşlerden birinin diğerini bir başka kişiyle aldatması yani zina fiilinin oluşmasıdır.
Zina ise evli bir kişinin eşi dışında bir başka kişiyle cinsel ilişki sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır.
Bu tip boşanma davalarında ispat yükümlülüğü davacıda, yani aldatıldığını öne süren taraftadır. Bu nedenle aldatıldığını düşünen ya da kesinkes bilen taraf delilleri de bulmak ve mahkemeye sunmak zorundadır.
Bu davada, davalı tarafın yükümlülükleri yoktur. Aldattığını itiraf ediyorsa zaten sorun yoktur, aldatmadığını iddia ediyorsa da davacı taraf aksini ispat etmek zorundadır. Yani davalı aldatmadığını ispatlamak zorunda değildir.

BOŞANMADA ALDATMA DELİLLERİ

Boşanmada aldatma delilleri çok çeşitlidir. Davacı boşanma davasında delil ve ispat gerekliliği yüzünden bu delillerin peşine düşmeli ve toplamalıdır. Bu noktada dikkat etmesi gereken tek nokta delilleri toplarken hukuk dışına çıkmamaktır. Zira hukuka aykırı şekilde toplanan deliller aldatmayı ispatlasa bile mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmemektedir.
Yasadışı dinlemeler vb. bu kategori içine girer. Örneğin eşin telefon kayıtları ancak mahkeme kararı ile GSM şirketinden alınabilir. Farklı yollarla alınan herhangi bir kayıt delil işlevi görmez. Yine örneğin eşinin telefonunu dinleyen ve aldatıldığını bu dinleme sonucunda öğrenen taraf bu kaydı delil olarak sunamaz, çünkü kayıt aldatmayı ispatlamak amacıyla yapılmamıştır. Üstelik bu tip bir delil toplama, toplayanın ceza almasına da neden olabilir.
Toplanan deliller mahkemeye sunulduğunda ise hakimin görüşü belirleyicidir. Hakim tüm deliller toplandıktan sonra zina fiilinin gerçekleşip gerçeklemediğine karar verir. Boşanmanın bu sebeple gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de hakimin kararı dahilindedir.

BOŞANMA DAVASINDA ALDATMA NASIL İSPATLANIR?

Boşanma davasında aldatma nasıl ispatlanır sorusu bu konunun en can alıcı noktasıdır.
Çünkü zina /aldatma sebebiyle boşanma davası açmak isteyen taraf bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.
Bunun için ilk olarak tanık ifadeleri kullanılabilir. Aldattığı iddia edilen eşin, sevgilisiyle buluşmasını görenler ilk tanıklar olacaktır. Öte yandan eşin hamile kalması ama kocası ile cinsel ilişkiye girmiyor oluşu da aldatmanın ispatlanması örneğidir. Keza yine eşler arasında cinsi münasebet yokken taraflardan birinde cinsel yolla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkması da aldatmaya işaret eder.
Bunun için de delil toplaması gerekmektedir. Delilleri yasaya uygun toplayan eş, topladığı delilleri ya kendisi ya da avukatı aracılığı ile mahkemeye sunar.
İspat aşamasında fotoğraflar, telefon konuşmaları, mesajlaşmalar, buluşmalar, otel kayıtları, kredi kartı ekstreleri vb. iddia sahibi eşin en önemli dayanakları olacaktır.
Öte yandan Yargıtay, boşanma davasında aldatmanın nasıl ispatlanacağı, aldatma ile ilgili delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini çeşitli kararlarında ortaya koymuştur. Yargıtay uygulamasına göre zina (aldatma) olgusunun ispatı açısından bazı ilkeler kabul edilmiştir. Buna göre;

 • Kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığına delalet eder. Bu halde, zina ispatlanmış kabul edilir.

Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli bir şekilde gece-gündüz telefonda görüşmesi zinanın varlığına işaret eder.

 • Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği başka bir kişiden çocuk sahibi olduğu takdirde aldatma ispatlanmış olur.

 • Eğer bu gerekçeyle dava açılıyorsa aldatma fiilinin ispatlanması, delillerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Ki mahkeme ancak bu delilleri gördükten sonra boşanma veya boşanmama kararı verebilir.

ALDATMAYI İSPATLAMAK İÇİN DELİLLER NELERDİR?

Geldik boşanma davasında delil ve ispat konusunun geçerli delillerinin neler olacağına.
Bu deliller hayli fazladır. Bir de gizli saklı iş yapanın fazlasıyla açık verdiği düşünülecek olursa delil bulmak çok da zor değildir.
Aldatmayı ispatlaması muhtemel delilleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Telefon kayıtları,
 • Sosyal medya içerikleri
 • Mesajlar
 • Whats up içerikleri
 • Otel kayıtları,
 • Banka kayıtları,
 • Kamera görüntüleri,
 • Fotoğraflar,
 • Ses kayıtları,
 • Kadın olan eşin hamile kalması,
 • Yolculuk/uçak biletleri,
 • Kira kontratları,
 • Kredi kartı ekstreleri,
 • Ve tabi ki tanık beyanları.

Burada daha önce de dikkat çektiğimiz hususu bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Tüm bu delillerin aldatmayı ispatlama amacıyla ve hukuka uygun olarak toplanması gerekir. Örneğin ses kayıtlarının da bu amaçla bir kereliğine mahsus alınması gerekmektedir.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA SES, FOTOĞRAF VEYA VİDEO KAYDININ DELİL DEĞERİ

Aldatma nedeniyle boşanma davasında ses, fotoğraf ve video kaydının delil değerinin olabilmesi onların nasıl elde edildiğiyle ilgilidir. Delil olarak kabul edilmeleri için usule uygun olarak elde edilmiş olmaları gerekmektedir. Yani usulsüz dinleme, hacker faaliyetleri, casus program kullanımı, tehdit ve baskı altında elde edilmemiş olmalıdırlar.
Hukuki çerçevede elde edilmiş, ses, fotoğraf ve video kaydı boşanma davalarında kullanılabilir. Ancak elde edilen ses, fotoğraf veya görüntüler ancak kaydın aldatma olgusunu ispatlama amacıyla yapılması durumunda delil değeri kazanır.
Ancak bu deliller tek başına yeterli değildir, farklı delillerle desteklenmelidir. Zira Yargıtay yalnızca bir ses, video kayıtları ile ispatın mümkün olamayabileceğine hükmetmiştir.

BOŞANMA DAVASINDA ALDATMA TELEFON KAYITLARIYLA NASIL İSPATLANIR?

Boşanma davasında telefon kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi aldatma iddiasında bulunan eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep etmesi sonucunda gerçekleşebilir. Telefon kayıtları ancak mahkeme talebiyle alınabilir. Casus programlar ya da özel cihazlarla yapılan dinleme ve kayıtların delil olarak hükmü yoktur. Mahkeme kararı ile alınan kayıtlar ise delil olarak kabul edilir.

BOŞANMA DAVASINDA TANIĞIN ÖNEMİ

Boşanma davalarında tanık çok önemlidir. Bildiklerini mahkeme ile paylaşması durumunda davanın seyrini değiştirebilir.
Şahit aldatma olayını ya kendisi görmüştür ya da aldatan tarafın anlatması ile öğrenmiştir. Bu kişi yakın bir arkadaş olabileceği gibi örneğin aldatan tarafın sevgilisi ile birlikte kaldığı otelin bir çalışanı, birlikte yemek yediği restoranın bir çalışanı, aileden biri, akraba vb. kişiler olabilir.
Doğruyu beyan eden, bildiklerini ve gördüklerini anlatan tanık boşanmanın gerçekleşmesini sağlayabilir. Ya da tam tersine aldatmanın olmadığını söyleyerek engelleyebilir.

BOŞANMA DAVASINDA ALDATMA OTEL KAYITLARIYLA NASIL İSPATLANIR?

Yargıtay, kadın ve erkeğin, aynı ortamda veya aynı evde sabaha kadar kalmasını aldatma olarak değerlendirmiştir. Bu açıdan bakıldığında eşlerden birinin otelde bir başka kişiyle kalması aldatma kapsamındadır.
Bu nedenle davada kullanılmak üzere, otel kayıtları evlilik sürecinin tamamı veya son beş yılını kapsayacak şekilde istenebilir ve mahkemeye delil olarak sunulabilir.

BOŞANMA DAVASINDA ŞAHİTLİK

Boşanma davasında şahit olmak için herhangi bir kriter yoktur. Herkes şahit olabilir ve bildiklerini anlatabilir ancak objektif olmak birinci gerekliliktir. Taraflardan birine karşı önyargılı olup gerçeği söylememek ya da gerçeği çarpıtmak davanın seyri açısından önemlidir.
Öte yandan davada şahit olmak istemeyecekler olabilir. Onlar da yasalar çerçevesinde şahitlikten çekilme hakkına sahiptirler.
Taraflar ile belirli bir kişisel ilişkisi bulunan kişilerin tanıklık yapmama hakları vardır. Bu kişiler;

 • Taraflardan birinin eski eşi
 • Taraflardan birinin alt soyu veya üstsoyu yani çocukları, torunu veya annesi, babası, büyük babası, büyük annesi
 • Taraflardan birinin evlatlığı
 • Üçüncü dereceye kadar kan hısımları ile evlilik bağı kalkmış olsa bile kayın hısımları
 • Taraflardan birinin koruyucu ailesi veya kendisinin koruyucu ailesi olduğu çocuğun tanıklıktan çekinme hakkı vardır.

Ayrıca sır saklama yükümlülüğü nedeniyle tanık olmak istemeyecekler de olabilir. Buna en iyi örnek avukatlardır.
Tanıklık kişinin kendisine veya yakınlarına maddi bir zarar vermesi ya da kişinin şeref veya itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına ya da kovuşturmasına sebebiyet verecek ise de tanıklıktan çekilme hakkı vardır. Tanık ağır hasta ya da mahkemeye gelemeyecek ölçüde engelli ise onun da tanıklık etme zorunluluğu yoktur.

BOŞANMA DAVASI DELİL LİSTESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Boşanma davasında kullanılacak delillerin dilekçe örneğinin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve doldurulması mahkemeye kanıt sunacak kişiler için oldukça önemlidir.
Bu dilekçenin örneğine internetten erişmek mümkündür. Ancak dilekçenin doldurulması aşamasında bir uzmandan yardım almak hataların, dolayısıyla da hak kayıplarının önüne geçecektir.
Siz de dilekçeyi doldururken hata yapmamak adına ve sürecin uzamaması için dilekçenizi bir avukatın yardımıyla doldurmalısınız.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT TALEBİ

Boşanma davasını en önemli konulardan biri maddi ve manevi tazminattır.
Zina nedeniyle boşanma davasında tazminat, maddi veya manevi tazminat şeklinde olur. Tazminatın miktarı kusur oranına ve eşlerin maddi durumuna göre belirlenir.
Maddi tazminat miktarı belirlenirken önemli olan kusurlu olan eşin diğer eşe ne kadar zarar verdiğidir.
Talep edilen miktar, mahkemenin üst sınır olarak bağlı olduğu miktar olmakla beraber, boşanmadaki kusur oranları, evliliğin süresi, tarafların ekonomik durumları, özellikle tazminat ödemesine karar verilen tarafın ödeme gücü maddi tazminatın miktarını azaltabilir de yükseltebilir de.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR ?

Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse 2 hafta içinde cevap dilekçesi yazabilir. Davacı da bu cevap dilekçesine 2 hafta içinde cevap verebilir.
Dava ve cevap dilekçesinde dayanılan deliller gösterilmelidir.
Davacı da davalının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesinden sonra 2 hafta içinde karşı bir cevap dilekçesi verme hakkına sahiptir. Davalı da bu cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bir cevap dilekçesi verebilir.
Yani davanın tarafları olayları tartışmak için mahkemeye ikişer adet dilekçe verme hakkınsa sahiptir.
Daha sonra sıra “Ön inceleme duruşmasına“ gelir.
Çekişmeli boşanma davası avukatının yer aldığı bu ilk duruşma genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.
Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır.
Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.
Bir sonraki adım tahkikat duruşmalarıdır. Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker.
Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI HİZMETİ

Aldatma sebebiyle boşanma davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı bulmak isteyebilirsiniz.
Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle boşanma avukatlarına duyulan ihtiyaç daha da artmıştır.
İstanbul boşanma avukatı, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat davalarında uzmanlığını sizin için kullanacaktır.

BOŞANMA AVUKAT ÜCRETLERİ

Boşanma davaları için avukata ödenecek ücret tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
Yasa gereği avukatlar “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi”nin altında bir ücrette anlaşamazlar.
Tamamen davanın niteliğine ve avukat-müvekkil arasındaki anlaşmaya bağlı bir durumdur.
Aldatma sebebiyle boşanma davası çekişmeli boşanmalardan kabul edildiği için avukatın talep edeceği ücretin daha yüksek olması beklenebilir.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve zina sebebiyle boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.
Boşanmada aldatma delillerinin toplanması ve ispat aşamasında da her türlü hukuki danışmanlığınızı yapmaktayız.
Bu aşamada konusunun uzmanı bir avukattan destek almanız hem sürecin kolay işlemesini sağlayacaktır hem de hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.
Bize ulaşın kazanan siz olun…

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası