Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ARABULUCU AVUKAT | 2023 ARABULUCULUK HİZMETLERİ

Arabulucu avukat, Türk hukuk sisteminde son dönemlerde kendine daha da çok yer bulmaya başlamış hukuki bir hizmet türüdür.

Temelde, bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlar, böylece kişileri hem zaman hem de hak kaybından korur.

Arabulucular genellikle konusunun uzmanı avukatlardan oluşur ancak avukat olmak zorunlu değildir. Arabulucu olmak için Hukuk Fakültesi mezunu olmak, herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdemi olmak ve ayrıca arabuluculuk eğitiminden de geçmiş olmak gerekir.

ARABULUCU AVUKAT NELERDEN SORUMLUDUR?

Arabulucu avukat, öncelikle iki taraf arasında uyuşmazlığın çözümü için efor sarf eder.
Bunu yaparken de belli başlı sorumlulukları vardır. Bu sorumlukların ilki ise tarafsız olmak, bir taraf lehine ya da aleyhine tavır almamaktır.

Arabulucu avukatın sorumluluklarını şöyle sıralamak mümkündür:

 • Uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmak
 • Tarafları birbirinden korumak
 • Tarafların konu hakkındaki geçmişleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Tarafların ne elde etmek istediklerini bilmek
 • Anlaşmazlık ve ihtilaf noktalarını tanımlamak
 • En çok uzlaşılan konuları belirleyerek, bir çözüm önerisinde bulunmak
 • Uzlaşma seçeneklerini artırmak
 • Tarafların uyuşmazlığın çözümünde eşit derecede yer almasını sağlamak
 • Uyuşmazlığın çözümü için ortaya konulan seçenekleri tüm taraflara uygun hala getirmek
 • Öneri ve son kararların yazımında tarafsız dil tercih etmek
 • Belirsiz noktaları açığa kavuşturmak
 • Sonuç için taraflardan somut ve olumlu adım atmalarını istemek
 • Uyuşmazlığın çözümü noktasında sonraki toplantılar için tarih belirlemek ve takip edilecek adımları tespit etmek
 • Anlaşma halinde süreci sonlandırmak.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk nedir sorusundan önce arabulucu ne demek sorusunu yanıtlamamız gerekir.

Kişiler ya da uluslararasındaki anlaşmazlıklarda uzlaşmayı sağlamaya çalışan ya da sağlayan kimseye arabulucu denirken verdiği hizmete de arabuluculuk denmektedir.

Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir çözüm yöntemdir. Aslında “Alternatif uyuşmazlık çözümü” yöntemidir.

Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye’de uygulanmaya başladıktan iş yaşamı, aile, okul hatta uluslararası uyuşmazlıklarda çokça başvurulan yöntemlerden biri haline gelmiştir. Bu sayede mahkemelerin dava yükü de bir nebze de olsa hafiflemiştir.

Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde eder.

Örneğin bir iş uyuşmazlığında senelerce sürecek bir dava yerine, iki tarafın da çıkarlarını gösteren ve gözeten bir arabulucu avukat ile daha kolay şekilde çözülebilir ve konu mahkemeye taşınmadan sorunun çözümü sağlanabilir.

Bu sayede zaman ve hak kayıplarının önüne geçilmiş olur. Sorun daha hızlı ve kesin şekilde çözüldüğü için de tarafların da lehine bir durum ortaya çıkar.

Arabuluculuk, “zorunlu arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılır.
Zorunlu arabuluculuk: Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Yani, arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir. Ticari davalar ve iş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.) zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

İhtiyari Arabuluculuk: İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

Bu noktada ihtiyarı arabuluculukta kimler arabulucuya gider diye bir soru akıllara gelebilir.
Aralarındaki hukuki uyuşmazlığı çözmek için üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyan herkes kendi isteği ile arabulucu avukat ile görüşebilir.

Dava öncesi ya da dava sürerken başvuru yapılabilir. Eğer dava öncesinde taraflar anlaşırsa davaya gerek kalmayacaktır.

Taraflar dava açtıktan sonra hâkimlerin tarafları arabuluculuk hakkında bilgilendirmesi ile arabulucuya gitmek istenmesi durumunda hâkim duruşmayı en çok iki kez üç aya kadar erteleyebilir. Bu noktada taraflar arasında anlaşmaya varılırsa mahkeme davayı görmeyi bırakır ve artık tarafların anlaştıkları metin geçerli olur. Anlaşamazsa sağlanamazsa da dava kaldığı yerden devam eder. Kararı mahkeme verir.

Ancak örneğin aile içi şiddet iddiası ve benzeri iddialar içeren uyuşmazlıklar ile ceza hukuku bağlamında bulunan diğer uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoktur.

ARABULUCULUK AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

Gerek zorunlu arabuluculuk dahilindeki ticari davalarda, ticari tazminat ve alacaklarınız konusunda, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar gibi konuları kapsayan iş hukuku davalarında gerekse de ihtiyacınız olan herhangi bir konuda arabulucu avukatlık hizmetlerimizle yanınızdayız.

Ayrıca zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmış olan Tüketiciyi Koruma Kanununa giren dava ve uyuşmazlıklarda da arabulucu avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Aile ve boşanma hukukunda her ne kadar boşanmanın kendisi arabuluculuk ile çözülemese de yardım nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi mali konularda arabuluculuk için bize başvurabilirsiniz.

Sadece zorunlu arabuluculuk hizmeti değil, kendi başınıza çözemediğiniz, dava sürecine de girmesini istemediğiniz bütün hukuki sorunlarınızda size destek olmak için hazırız. Bunun için yapmanız gereken bize ulaşmak.

Bunun için size bir telefon kadar uzağız.

Dava Takip Süreci

Eğer arabulucu aşamasında sorun çözülemediyse bu kez dava aşamasına gelen sorunun çözümünde avukat olarak da yanınızda oluruz. Dava takip sürecini sizin adınıza yapar, haklarınızın korunması ve davanın en kısa sürede sonuca bağlanması için çalışırız.

Bize ulaşın, kazanan sizi olun!

KİMLER ARABULUCU AVUKAT OLABİLİR?

Arabulucu avukat nasıl olunur diye merak edenlerin öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmaları gerektiğinin altını çizelim.

Ancak 4 yıllık lisans eğitimi veren herhangi bir hukuk fakültesi mezunu gerekli şartları sağlarsa arabulucu olabilir.

Arabulucu olmak için illaki avukatlık yapıyor olmak gerekmemektedir ancak Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girilmeli ve bu sınavda başarı gösterilmelidir.

UYAP arabulucu portalından da arabuluculuk başvurusu yapılmaktadır.

UYAP arabuluculuk portal kanalı ile yapılacak başvuruya hem Avukat Portal hem de Vatandaş Portal üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

Ayrıca yazılı ve uygulamalı olarak yapılan bu sınavlara katılmak için belli şartları karşılamak gerekir.

Bu şartları şöyle sıralamak mümkündür:

 • TC vatandaşı olmak
 • Temiz bir sicile sahip olmak ve herhangi bir suça karışmamış olmak
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak
 • Mezuniyet sonrası iş kariyerinde en az 5 yılı geride bırakmak
 • Arabuluculuk eğitimi tamamlamak

Bu şartları taşıyan ve sınavda başarılı olan herkes istemesi durumunda arabulucu avukat olabilir.

Adayların katılması gereken sınav, yılda iki kez yapılmaktadır. Bu sınavın hemen ardından da adayların girmesi gereken uygulamalı bir sınav vardır.

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Hukuki danışmanlık; kişi ya da kurumların yaşadığı ya da yaşaması beklenen olaylar ile ilgili olarak 4 yıllık Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş avukatlardan aldığı hizmetler içinde yer alır. Hukuki danışmanlık için avukata başvuranlar yaşadıkları ya da yaşamaları muhtemel hukuki olaylarla ilgili soru sorar, ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgi alır.

Avukat bu noktada danışman rolü ile uzlaşmazlık ya da sorun konusu her ise dava açılmadan önce neler yapılabileceği, hangi adımların atılabileceği, nelerin yapılacağı, nelerin yapılamayacağı gibi noktalarda danışana teknik bilgi verir.

Örneğin ücretini zamanında alamayan bir işçi, kocasından boşanmak isteyen bir kadın, mirastan hak ettiğini alamadığını savunan mirasçı, icra takibi ile karşı karşıya kalması olası bir iş insanı avukata sorunlarını, anlatarak çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda danışır. Hangi yolların izlenmesi, nelerin yapılmaması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi alır.

Söz gelimi ücretini alamadığı için işe gitmeyen bir işçi, bu hareketi ile haksız konuma düşecektir. Avukat bu noktada işçiyi bunun yapılmaması konusunda uyararak ihtar çekme yolunu önerir.

Avukat da ilk adımda yapılması gerekenleri danışanlarına (ihtar çekmek vs) anlatır, sorun yine de çözülemediyse bu kez dava yolunu gösterir.

Arabuluculuktan farklı bir hizmet olan hukuki danışmanlık temelde danışanın konu ve çözüm yolları hakkında bilgilendirilmesi üzerine kuruludur.

ARABULUCU AVUKAT İLE NEDEN ÇALIŞMALIYIM?

Arabulucu avukat her şeyden önce tarafların kendilerine en uygun çözümü daha kolay yoldan bulmalarını sağlayan kişidir. Alternatifleri tarafların önüne sererek hangi yol izlenirse hangi sonuca ulaşılır konusunda bilgi verir. Bu açıdan bakıldığında aslında “Sorun çözücü, sorunu kaynağında kurutucu” bir işlevi vardır. Taraflar arasındaki diyaloğu geliştirerek sorunların ‘dostane’ bir şekilde çözülmesini sağladığı gibi sorunların mahkemeye taşınmasını da önleyerek adalete yardımcı olur.

Kısaca faydalarını böyle anlattığımız arabulucu avukatın avantajlarını ise şöyle sıralamak mümkündür:

 • Tarafların anlaşmasını sağlar.
 • Uyuşmazlığın her aşamasında başvurulabilir olması tarafların en büyük avantajıdır.
 • Dava sürecine girmeyen kişilere daha az maliyetle daha hızlı çözümler sunar.
 • Tarafların çözüme ulaşması için farklı ve denenebilir yolları bulmalarını sağlar.
 • Özellikle ticari haklarını koruma altına almak isteyenlere farklı bakış açısı kazandırır.
 • Uyuşmazlıkların barışçıl bir şekilde giderilmesini fırsat verir.
 • Tarafların birbirlerini kırmadan ve birbirlerine zarar vermeden sürecin doğru bir şekilde sonlanmasını sağlar.
 • Tam bir gizlilik ve tarafsızlık sunar. Bu da kişilerin güvenliğini saplama açsından son derece önemlidir. Ticari sırlar ile aile sırlarının korunması açısından önemlidir. Yani mahkemedeki aleniyetin tam tersidir.
 • Arabuluculuk kararının mahkeme kararına eşdeğer olması uygulanması açsından kesinlik sağlar.
 • Arabulucuya gitmek mahkemeye gitmenin önünde bir engel değildir ama sorunun çözülmesi ile dava açma gereği ortadan kalkar.
 • Davalık olarak ilişkileri bozulması muhtemel tarafların ilişkilerinin belli bir seviyede kalmasını sağlar.
 • Arabulucuyu tarafların kendilerinin seçmesi güvenmeleri açısından önemlidir.
 • Yargılamada haklı haksız, iyi kötü gibi kıstaslar ele alınırken arabuluculukta ortak menfaatler göz önüne alınır.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Arabuluculuk kurumunun devreye girmesi için öncelikle bir sorunun ortaya çıkması gerekir.

Yukarıdaki örneğimizden devam edelim ve işten çıkarılmış bir işçinin tazminat vs gibi konularda dava açmak istediğini varsayalım.

Burada zorunlu arabuluculuk devreye girecektir.

Arabulucu bu aşamada işçi ile işverenin ya da temsilcisinin ortak bir noktada buluşması için uzmanlığını kullanacak, taraflar arasındaki diyaloğu geliştirmek için çalışacaktır.
Bu noktada arabulucu, tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar ama yönlendirici olmayan sorular yöneltir.

İletişim kanallarının açık olması sorunun çözümünde en önemli noktadır. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalkar ve etkili bir çözüme ulaşılır. Arabuluculuk da işte tam bunu sağlamaktadır.

BİZE ULAŞIN

Arabulucu avukat kanalı ile çözülebilecek herhangi bir sorununuz varsa, yapmanız gereken eğitimli ve konusunun uzmanı bir arabulucu bulmak olmalıdır.

Bu noktada biz ulaşabileceğiniz mesafedeyiz. Aile, ticaret, okul, ev sahibi kiracı vb. konulardaki uyuşmazlıklarınızı mahkemeye gerek kalmadan çözüme kavuşturabiliriz.

Yapmanız gereken istediğiniz kanaldan bize ulaşmak ve sorununuzu anlatmak.

Gerisi bizim ve uzman arabulucu avukatlarımızın elinde.

Sorununuzun en kısa zamanda ve en kesin şekilde çözümü için bize ulaşın…

ARABULUCULUK HAKKINDA MERAK EDİLENLER:

Arabulucu avukat ne iş yapar?
Arabulucu avukat, anlaşmazlığa düşen ve sorunun dava yerine arabulucu ile çözmek isteyen iki tarafı aynı masa etrafında buluşturup uyuşmazlığın çözümünü sağlayan kişidir. En kısa anlatımıyla “Sorun çözücü”dür.

Avukat arabuluculuk yapabilir mi?
Arabulucuların lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesinden mezun olma şartı olduğu için bütün avukatlar arabulucu olabilir.

Arabulucu avukat ne demektir?
Arabulucu avukat aslında arabulucunun halk arasındaki söylenişidir. Zira arabulucular zaten hukuk fakültesi mezunu olmak zorundadır. Avukatlık yapmasa da en 5 yıllık iş deneyimi olan kişiler arabulucu olabilmektedir.
Asli görevleri ise hukuki bir konuda iki taraf arasında çıkan uyuşmazlığın çözümünü sağlamaktır.

Arabulucu masraflarını kim öder?
Arabuluculuk masraflarını duruma göre devlet, duruma göre uyuşmazlığın tarafları öder.

Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderleri arasındadır. Ücretin Adalet Bakanlığı tarafından ödendiği durumlar mevcuttur.

Ancak kanuna göre yalnızca işçi-işveren uyuşmazlıklarındaki dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerinin ilk iki saat ücretini, o da sonuçta anlaşma olmaması halinde devletin karşılar.

Görüşme süresi iki saati aşarsa, arabuluculuk ucreti hesaplama devreye giriyor ve aşan kısmı, anlaşma olmasa da taraflar ödüyor. Anlaşma olursa da her şekilde arabulucu ücretini taraflar karşılıyor.

İhtiyari arabuluculukta, anlaşma olsun ya da olmasın ücretin tamamı uyuşmazlığın iki tarafınca ödeniyor.

Ancak anlaşmanın olması ya da olmaması ücretin ne kadar olacağını etkiliyor. Bu noktada arabuluculuk ücreti hesaplama işlemi gerekebiliyor.

Eğer başkaca bir ücret belirlenmediyse, arabulucunun ücreti “Asgari Ücret Tarifesine” göre belirleniyor.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir uyuşmazlık üzerine anlaşma yapıldıysa arabulucunun “en az ücreti” yüzde olarak belirleniyor.

Söz konusu yüzde, bir arabulucunun görev yapması halinde; ilk 30.000 TL için yüzde 6, sonra gelen 40.000 TL için yüzde 5, daha sonraki 80.000 TL için yüzde 4 şeklinde yüzde 1’e kadar azalarak devam ediyor.

Anlaşma olmazsa da yapılan toplam görüşme saatine ve uyuşmazlık türüne göre ücret belirleniyor.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası