Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BOŞANMA DANIŞMANI NEDİR? | 2023 BOŞANMA REHBERİ

Boşanma danışmanı, boşanma sürecinde çiftlerin yaşayabilecekleri psikolojik sorunları önlemek, çocuklara boşanma sürecinin nasıl açıklanması gerektiği ve boşanma sonrasında ebeveynlerin çocuklara nasıl davranması gerektiği gibi konularda eğitim veren uzman kişilerdir.

Günümüzde hayli yoğun bir şekilde alınan bu hizmet boşanmanın hukuki boyutunu değil psikolojik boyutunu düşünmektedir. Boşanma danışmanlığı boşanma kararını vermiş çiftlerin sağlıklı sorunsuz bir şekilde ayrılmalarına yardımcı olmayı hedefler.

BOŞANMA DANIŞMANI

Boşanma danışmanı nedir sorusu bu konunun ayrıntılarına geçmeden önce cevaplamamız gereken ilk ve en önemli sorudur. Çünkü çiftlerin birbiri ile kavga etmeden, psikolojik olarak en sorunsuz şekilde boşanma sürecini tamamlamasını amaçlar.

Boşanma süreci özellikle tarafların varsa çocukları için çok önemlidir. O ana kadar anne ve babası ile aynı çatı altında yaşayan çocuklar ailenin güvenli kanatları altında olurlar. Ancak boşanma tüm bu güven ortamını yok eden yepyeni bir durumdur. Davanın seyrine göre anne ya da babasına verilen çocuk, ebeveynlerinden birinden uzakta yaşamaya, belki yeni bir çevreye, okula, arkadaşlara alışmak zorunda kalmaktadır. Güvenli kozasından çıkan çocuğun hayatına normal bir şekilde devam etmesi alınacak boşanma danışmanı hizmetine bağlıdır.

Özellikle çekişmeli bir boşanma davası varsa, çiftler birbirinden intikam alma duygusuyla hareket ediyor ve gözü başka şey görmüyorsa arada çocukların kalması çok yüksek bir ihtimaldir. Bu durumda eğer boşanma danışmanı ile hareket edilmezse güvensizlik, kişilik sorunları, riskli davranışlar, sağlıksız karşı cins ilişkilerine çok sık rastlanır. Öte yandan erkek ve kadın eş açısından da maddi ve manevi kayıplar söz konusu olur.

BOŞANMA DANIŞMANLIĞI NASIL YAPILIR?

Çiftlerin boşanma kararı almasından sonra bu süreci daha sağlıklı ve kolay atlatabilmesi, kendilerinin ve çocuklarının bu süreçten olabildiğince az hasarla çıkmasının sağlanabilmesi için boşanma danışmanlığı almaları gereken pek çok durum vardır. Zira boşanma, hem çiftler hem de çocukları için son derece travmatik bir durumdur.

Boşanma danışmanlığı, temelde boşanma öncesi, boşanma sırası ve boşanma sonrası dönemleri kapsar. Danışman boşanmadan etkilenen tarafların bu üç dönemi de en az hasarla atlatabilmesi için terapi hizmeti verir. Boşanma danışmanı bu sayede çatışmasız kavgasız gürültüsüz bir boşanma süreci geçirilmesine yardımcı olur.

Boşanma danışmanları genellikle psikologlardır ve verdikleri hizmet ile çiftlere evlilik devam ettirilsin mi, evlilik bittiğinde tek başına ayakta kalma önerileri, “Elalem ne der” gibi çevresel faktörleri aşmayı, evlilik bittiği halde devam eden ebeveynlik ve bu nedenle boşanılan eş ile sürdürülmesi gereken ilişki, tek başına ebeveynlik, yeni yaşama uyum sağlama, evliyken yeniden bekar olma gibi durumlarla ilgili destek verir.

ÇOCUKLAR VE BOŞANMA TERAPİSİ

Boşanma ve sürecinden en çok etkilenenler doğaldır ki o ana kadar anne babasıyla yaşayan ve güvenli bir kozada büyüyen çocuklardır. Çocuğun kaç yaşında olduğu bile önemli değildir bu süreçte. İster küçük ister büyük olsun bütün çocuklar bu süreçten etkilenir.

Ebeveynlerin en çok endişe duydukları konu da kendilerinden önce çocukların durumudur.

Evliliği devam ettirme ya da sona erdirme konusunda bu nedenle ikilem yaşarlar ancak evliliğin devam etmesi herkes için zararlı hale geldiyse sona erdirmek en doğru çözüm olacaktır.

Bu durumda boşanma danışmanından çocuklar için boşanma terapisi almak gerekebilir.

Çocuk ya da çocukların yeni duruma yak uydurması için gerekli adımlardan biri bu olabilir.

Çünkü çocuklar yaşlarına bağlı olarak boşanmaya farklı tepkiler verebilirler.

Bu nedenle öncelikle yapılması gereken boşanma kararının çocuğa birlikte açıklanmasıdır.

Çocuğa duruma alışması için zaman tanınması gerekir. Bu süreçte ebeveynlerin sabırlı olması çok önemlidir. Çocuk bu süreçte yanına olmayan ebeveynini özleyebilir, yanında olmasını isteyebilir, dikkat çekmek için o zaman kadar yapmadığı şeyleri yapmaya başlayabilir.

Boşanma her yaştaki çocuğu etkiler diye yukarıda da söyledik ama her yaş çocuğunun etkilenme şekli farklı olacaktır.

Anne babaya en çok ihtiyaç duyduğu 0-2 yaş döneminde ebeveynlerden birinin evde olmaması ağlama nöbetlerine, uyku veya yeme problemleri ve ebeveynden ayrılmak istememe gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Kendini biraz daha bildiği bir yaş aralığı olan 3-6 yaş döneminde kendini suçlama, boşanmadan kendini sorumlu tutma, öfkeli davranışlar, ebeveynlerden ayrılmak istememe ve ağlama nöbetleri gibi semptomlar gösteren çocuk/lar okul çağındaysa okul başarılarında da düşme görülebilir. Saldırganlık, kavgacı bir ruh haline bürünme gibi durumlar da 7- 12 yaş aralığında sık görülür. İçe kapanma da bu yaşlarla sıkça görülen bir durumdur.

Çocuk büyüdükçe daha kolay anlatılır, süreci daha kolay atlatır gibi bir düşünce olmasına rağmen bu düşünce tamamen yanlıştır. Çocuğun daha büyük olduğu 13- 18 yaş aralığında bile boşanma durumunda okula gitmek istememesi, başarının düşüşü, alınganlık, öfkeli bir duygu durumu, alınganlık vb. sonuçlar ortaya çıkabilir.

Buraya kadar anlattıklarımız çocukların boşanma öncesi ve sonrası çocukların durumdan nasıl etkilendikleri ile ilgilidir. Bu durumlarla karşı karşıya kalmak istemeyen ebeveynlerin, çocukların süreci daha kolay atlatmaları için boşanma terapisi almaları şarttır.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Boşanma danışmanlık hizmeti ile, çiftler zorlu bir boşanma sürecini daha sorunsuz atlatabilirler.

Bu süreçte alınacak danışmanlık hizmeti çiftler arasında bozulan iletişimi düzeltebilir.

Boşanma sebepleri değerlendirilir. Varsa çocuk veya çocuklar ile ilgili neler yapılması gerektiği değerlendirilir. “İyi” bir boşanma süreci geçirilmesi için yapılması gerekenler çiftlere anlatılır.

Çocuklara, iki ebeveynin farklı evlerde yaşamasının kendilerini nasıl etkileyeceği anlatılır.

Boşanmanın da tıpkı evlilik gibi normal bir durum olduğu tüm taraflara anlatılır.

Boşanma sonrasında oluşan yeni duruma alışma, adapte olma, uzun süreçte yeni ilişkilere başlama gibi konular da boşanma danışmanlık hizmeti kapmasında taraflarla konuşulur.

AİLE VE BOŞANMA SÜRECİ

Aile ve boşanma süreci, tüm aile bireylerini etkileyen bir süreçtir. Evliliğin kadın ve erkek tarafının etkilendiği kadar çocuklar da etkilenmektedir. Bu sürecin en az hasarla atlatılması hem anne babaların süreci doğru yönetmelerine hem de alacakları danışmanlık hizmetine bağlıdır. Zira boşanmanın sağlıklı bir şekilde olması en çocukları etkiler.

Aile terapisi ile boşanma sürecinin ortaya çıkaracağı sorunlar azaltılmaya, en aza indirilmeye çalışılır.

Terapi eşler arasındaki çatışmaların çözümüne odaklanır. Ayrılık süreciyle birlikte ortaya çıkacak olan çatışmaları azaltmak ve bireylerin en az zararla bu süreci atlatması en temel hedeftir.

Çocuklarla ilgili uyum ve sorumluluk noktalarıyla birlikte çocukların bu zorlu süreçte en az hasarla çıkabilmesi için ne tür tavır ve tutumlar içerisinde olmaları gerektiği konuşulur. Ayrıca sorumluluklar ve bu sorumlulukların dağılımı hakkında konuşulur. Bununla birlikte ayrılan çiftlerin bundan sonraki yaşamlarını planlamaları ve düzenlemeleri yapılacak olan planlamalar üzerine görüşmeler yapılır.

BOŞANMA KARARININ ALINMASI

Boşanma kararının alınması, işin en zor kısmıdır denebilir. Kimse boşanmak için evlenmez ama yaşananlar çiftleri bu aşamaya getirebilir. Bu noktada sürdürülemeyen bir evliliği devam ettirmek ne çiftler için ne de varsa çocuklar için doğru bir hareket olmaz.

Boşanma danışmanı bu kararın alınmasında da çiftlere yol gösterici olabilir. “İnceldiği yerden kopması” gereken ilişkinin bitirilmesinin daha doğru olacağını her iki tarafa da anlatarak boşanma kararının daha kolay alınmasını sağlayabilir.

Boşanma danışmanı bu noktada çiftlere evliliğin bu şekilde devam ettirilmesinin hem kendileri hem de çocuklar için faydadan çok zararının olacağını ve evliliğin sona erdirilmesini ailenin tüm bireyleri için daha sağlıklı olacağını söyleyebilir. Ve kararın alınmasını kolaylaştırabilir.

BOŞANMA VE BOŞANMANIN ETKİLERİ

Boşanma danışmanı, boşanma ve boşanmasının etkileri konusunda da danışanlarına destek olur. Zira boşanma sonrası çoğu zaman taraflar için çok zor geçer. Hem eşler hem de çocuklar bu yeni duruma alışma, adapte olma adımlarını boşanma danışmanı ile atarlarsa daha kolay bir süreç yaşayabilir. Danışman bu aşamada neler yapmaları ya da yapmamaları konusunda kendisine gelen kişi ya da kişilere destek olur. Bu destek çoğunlukla psikolojik destektir. Çünkü boşanma ile sadece eşten ayrılınmış olmaz, toplumsal bir rolden de vazgeçilir. X kişinin karısı ya da x kişinin kocası olma rolleri, evli-çift olarak yaşama şekli ortadan kalkar, alışkanlıklar değişir.

Doğaldır ki bu değişiklikler öyle hemen alışılabilecek, bugünden yarına adapte olunacak durumlar değildir. Kişi/ler kendi başlarına altından kalkamadıkları bu durum karşısında mutlaka destek almalıdır.

EVLİLİK BİTTİ AMA HALA EBEVEYNİM

Evlilik boşanma ile sona erer ama ortada çocuk ya da çocuklar varsa ne annelik ne de babalık sona erer. Bu durumda kadının anne, erkeğin baba rolü ölene kadar devam edecektir.

Boşanma sonrasında bu duruma alışmak da kolay değildir. Aynı evi ve hayatı paylaşmayı başaramayan kişiler çocukları için bir araya gelmek zorunda kalacaklardır.

Bu durumu da doğru yönetmek için boşanma danışmanından destek almak gerekebilir.

Çünkü evliliğin bitmesi ile birlikte kişiler ister istemez çocukları karşı tarafa karşı kışkırtmak, doldurmak, karşı taraftan uzaklaşmasını sağlamak için farklı yollara başvurabilmektedirler.

Özellikle boşanma süreci sancılı olduysa, çekişmeli boşanma söz konusuysa bu durum daha da belirginleşir. Ama çocukların ruh sağlığı için bu yollara çok da başvurulmamalıdır.

Boşanma danışmanları ayrılığın anne baba olmayı ortadan kaldırmadığının özellikle altını çizmektedirler.

Tarafların birbirlerine karşı olan olumsuz duyguları bir yana bırakıp, çocukların menfaatini düşünmeleri ve hareketlerini buna göre düzenlemeleri gerektiğine dikkat çeken boşanma danışmanları çocuğun önünde tartışmamayı da tavsiye etmektedirler.

BOŞANMIŞ BİR KADIN OLMAK

Boşanmanın Türkiye benzeri ülkelerdeki kadınlar için en zor aşaması “Boşanmış bir kadın olmak”tır.

Ekonomik kayıplar, toplumsal konumunda kayıplar, arkadaş ortamından uzaklaşmanın yarattığı kayıplar, kendine güvende kayıplar ve kendi ailesinin baskısı gibi durumlar kadının bu süreçte karşı karşıya kalacağı olumsuzluklardan sadece bir kaçıdır

Boşanan kadının en büyük sorunu ise toplumun ona bakış açısıdır. Çabuk elde edilebilir, dul kadın imajı üzerine yapışan kadın bir süre sonra kendini izole etmeye başlar ve yalnızlaşır.
Yalnızlık, gelecek kaygısı, çocuklar onda kaldıysa çocuklara hem anne hem baba olmaya çabalama, güven kaybı, tacizlerle başa çıkmaya çalışma, boşanma sonrası depresyon gibi durumlarda boşanma danışmanından destek almak sürecin daha kolay atlatılmasını sağlayabilir.

BOŞANMIŞ BİR ERKEK OLMAK

Erkekler için evlilik aslında bir konfor alanıdır. Yemeğini hazır olduğu, eşyalarının yıkanıp ütülendiği, ev ile ilgili yükümlülüklerin bir başkası tarafından gerçekleştirildiği bu ortamdan vazgeçmek kolay değildir. Erkekler için boşanma sonrasında en zor aşılan nokta da budur. Eğer anne evine dönmüyorsa ya da kendisi başka bir kadınla birlikte olmak için boşanmadıysa erkek her şeyiyle kendi ilgileneceği bir ev ile baş başa kalır.

Çocuk varsa ve velayeti anneye verildiyse, onların seslerinin yankılandığı evden sonra sessiz bir eve gelir.

Ayrıca boşanmış bir erkek olduğu için çevresi daralır eski arkadaşlarının pek çoğunu “Çift” hayatından tanıdığı için onlarla da görüşmesi azalır ve yalnızlaşır.

Erkek bu yeni duruma adapte olmakta zorlandığı taktire boşanma danışmanı ile görüşebilir ve ondan destek alarak bu süreci doru bir şekilde yönetebilir.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Boşanma danışmanlığı alma fikri, boşanma öncesinde şekillenir. Bu hizmet öncelikle boşanmanın kadın, erkek ya da çocuklar için daha az hasarla tamamlanması için alınır.

Boşanma öncesinde ve sonrasında çiftlerin birbirlerine ve çocuklarına nasıl davranması, neleri yaması, neleri yapmaması gerektiği danışman tarafından anlatılır. Örneğin çocukların ruh sağlığı için tartışmaların çocukların önünde yapılmaması gerektiği tavsiyesine bulunan danışman çiftlere boşanmanın da evlilik kadar normal bir olay olduğunu anlatır.

Evliliğin sona ermesi ile birlikte bu kez boşanma psikolojisine giren taraf ya da taraflar psikolojik destek almak ister ve bunun arayışına girerler. Danışman bu noktada da isteğe bağlı olarak devrededir Bu kez boşanmış ama ebeveynliği devam eden, bu nedenle de istemeseler de görüşmek zorunda olan kadın ve erkeğe telkinlerde bulunur.

Boşanmış bir kadın olarak hayatına devam eden erkek ve kadının bu süreci daha sancısız atlatması için destek olur.

Bu noktada boşanma danışmanı çocuklara da destek olmaya çalışır. Çünkü boşanmanın asıl yükünün boşanmaya kadar anne ve babasıyla yaşamaya alışmış, ancak boşanma ile tüm düzeni alt üst olan çocuklar çekmektedirler.

BOŞANMA DANIŞMANI ÜCRETLERİ

Boşanma danışmanı ücretleri yaşanılan şehre, alınacak hizmetlere vb. farklı kriterlere göre değişim gösterir.
Siz de bütçenize uygun bir hizmet için iyi bir araştırma yaparak uzman desteğinizi alabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Boşanma süreçleri ve boşanma danışmanı hakkında her sorunuza cevap vermek için buradayız. Aklınıza takılan ne varsa cevabını bulmak, boşanma davalarını açmak ve boşanma psikolojisinden bir an önce kurtulmak için bize kolayca ulaşabilirsiniz.

Boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Aile ve boşanma süreci danışmanlığı nedir?

Boşanma sürecinde psikolojik sorunlar yaşanmasını önleme, ortaya çıkan yeni durumla baş etme, çocuklara durumun nasıl anlatılacağını, boşanma sonrasında çocuklara ve birbirlerine nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyan bir hizmettir. Boşanma sonrasında da çiftler isteğe bağlı olarak bu hizmeti alabilirler.

Aile danışmanlığı ücretleri ne kadar?


Aile danışmanı ücretleri yaşanılan şehre, alınacak hizmetlere, danışmanın deneyimine vb. farklı kriterlere göre değişim gösterir.

Aile danışmanı nerede çalışır?

 • Aile danışmanları farklı şekillerde ve yerlere hizmet verebilirler.
 • Aile danışmanlığı merkezi açılabilir.
 • Aile danışmanlığı merkezlerinde çalışılabilir.
 • Kurumlarda yer alan aile danışmanlığı birimlerinde görev yapabilirler.
 • Aile ve Çocuk Mahkemelerinde bilirkişi olarak çalışılabilir.
 • Özel okullarda rehber öğretmenliği yapılabilir.
 • Kreşlerde danışmanlık yapılabilir.
 • Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay’da hizmet verilebilir.
 • Belediyelerde aile danışmanlığı hizmeti verilebilir.

E-devlet aile danışmanlığı başvurusu nedir?


E-Devlet aile danışmanlığı başvurusu, aile içinde sorun yaşayan bireylerin psikolojik destek almak için e-Devlet sistemi üzerinden yaptığı başvurudur.

 • İlk olarak e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
 • E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sitenin ana sayfasında yer alan arama kutucuğuna “aile danışmanlığı başvurusu” yazın.
 • Daha sonra karşınıza çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Aile Danışmanlığı Başvurusu sonucuna tıklayın.
 • Karşınıza çıkan ekranın sağ üst tarafında yer alan “Yeni Başvuru” butonuna tıklayın.
 • Ardından gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
 • Bu esnada size kişisel soruların yanı sıra almak istediğiniz danışmanlık hizmeti ile ilgili de sorular yöneltilecektir.
 • Gerekli sorulara doğru yanıtları verdikten sonra karşınıza çıkan ön izleme ekranında yazan “güncelle” butonuna tıklayın.
 • Son olarak “başvur” butonuna tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.
 • Yaptığınız başvurunun sonucu olarak en kısa süre içerisinde hizmet almak istediğiniz ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sizinle iletişime geçecektir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ne kadar sürüyor?


Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimi üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saat sürer.

Aile Danışma Merkezinde kimler çalışır?


Aile Danışmanlığı Yönetmeliği’ne göre; merkezde çalışacak kişiler tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası