Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINI ANLAŞMALIYA ÇEVİRME

Çekişmeli boşanma, davanın her iki tarafını da yoran, zorlayan, baskı altına alan bir ayrılık türüdür.

Çiftler birbirlerini uğraştırmak, boşanmayı zorlaştırmak ya da sonuçları ile ilgili kendi istediklerini almak için işi deyim yerindeyse yokuşa sürerler. Ama bu süreç uzadıkça “Tatsızlaşır.”

Bu durumda eşler, savaşmaktan vazgeçebilir ve çekişmeli davayı anlaşmayı döndürmek isteyebilir.

Bu yazımızın konusu işte tam da bu: Çekişmeli boşanma davasını anlaşmalıya çevirme nasıl olur, hangi adımlar atılır, neler yapılmalıdır?
Cevaplar yazımızda sizi bekliyor.  

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINI ANLAŞMALIYA ÇEVİRME

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların davayı anlaşmalı boşanmaya çevirmek istemesi görülen bir durumdur.

Eşler çekişmeli açmış oldukları boşanma davası devam ederken kendi aralarında yapacakları anlaşmayla süreci kolaylaştırma, davanın çabuk bitmesini sağlama yolunu tercih edebilir.

Bunu için bir boşanma protokolü hazırlamaları ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte Aile Mahkemesi’ne sunmaları yeterli olacaktır.

Böylece boşa zaman kaybı ve stres kaynağı bir durum ortadan kalkacak, anlaşmalı olarak tek celsede boşanma imkanı doğacaktır.

Bu işleme “Çevirme” de denmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Çekişmeli boşanma davası, evliliklerini yürütemeyen eşlerin, boşanıp boşanmama konusundan başlayarak, boşanmanın doğuracağı mali ve sosyal sonuçlar konusunda anlaşamamaları üzerine açtıkları dava türüdür. Burada eşlerden biri boşanmak isterken diğeri istemez, birinin istediği nafaka ya da tazminata diğeri karşı çıkar, varsa çocukların velayetini iki taraf da ister.

Yani tam anlamıyla bir açmaz ve bilerek isteyerek anlaşmaya yanaşmama durumu vardır.

Bu davanın temelinde eşlerin kendi isteklerini hayata geçirmek olduğu kadar, karşı tarafın isteklerinin gerçekleşmemesini sağlamak, süreci uzatmak, karşı tarafa maddi veya manevi açıdan zorlamak etmek gibi noktalar vardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Anlaşmalı boşanma davası ise Medeni Kanun’un 166. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, varsa ortak çocuğun velayeti gibi konularda anlaşmaları ve bunu bir protokol çerçevesinde düzenlemeleri ile açılan dava türüdür.

Bu durumda kanun, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve taraflar gerekli hususlarda anlaşmışlar ise artık evliliğin sürdürülmesinin anlamsız olduğunu kabul eder.

Burada çiftlerden biri diğerinin açtığı davayı ve şartlarını kabul etmektedir.

Ancak boşanma kararının verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir.

Bu şartlardan ilki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartıdır.

Eşlerin birlikte başvurması, bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi de gerekir.

Diğer önemli ve olması gereken şart ise tarafların boşanmanın sonuçları hakkında tam bir fikir birliği içinde olmalarıdır. Burada mal ve eşya paylaşımı, nafaka, tazminat, çocukların velayeti gibi konular vardır.

Mahkeme tarafları birlikte dinlemeli ve hakim tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Bu şartlar varsa, taraflar, Aile Mahkemesi’nde, bulundukları yerde aile mahkemesi yoksa da asliye hukuk mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Ancak taraflardan biri boşanmaktan vazgeçerse anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönme olasılığı her zaman vardır. Bu da davanın daha uzun sürmesine neden olabilir.

HAKİM NE SORAR?

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin taraflara sorduğu iki önemli soru vardır. Kararını bu soruların cevaplarına göre verir.

  • Boşanmak istiyor musunuz?
  • Boşanmanın sonrasında maddi – manevi konularda anlaşma içinde misiniz?

Hakim ayrıca dilekçe ile beraber mahkemeye sunulan protokolü kabul edip etmediklerini taraflara sorar.

Sorulara verilen cevaplara göre hakimin kararı değişecektir.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafın yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

İlk duruşma

Dilekçe aşamasından sonra sıra “Ön inceleme duruşmasına“ gelir.

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.

Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalışır.

Anlaşmalı boşanma genellikle bir duruşmada biter. Bu da aslında çekişmeli boşanma davalarının “Ön inceleme duruşması”dır.

Eğer dava çekişmeli olsaydı hakim tarafları sulhe çağıracak, taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınacaktı.

Daha sonra tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulup süre verilecekti.

Tahkikat duruşmasında deliller sunulup, tanıklar dinlenecek ve karar öncesi son aşama olan sözlü yargılama aşamasına geçilecekti. Son duruşma olan bu adımdan sonra karar aşamasına ulaşılacaktı.

ANLAŞMALI BOŞANMA YETKİLİ MAHKEME

Medeni Kanun 168’inci maddesine göre anlaşmalı boşanmanın yetkili mahkemesi, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Görevli mahkeme ise Aile mahkemesi, aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesidir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA VELAYET

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma sonrası için anlaştıkları konular içinde ortak çocuğun velayeti konusu da vardır. Çocuğun velayetinin kimde olacağına ortak karar verirler ve bu karar boşanma protokolünde imza altına alınır.

Protokolde ayrıca velayetin olmadığı tarafın çocuğu görme şartları, süresi vb. konular da net bir şekilde belirlenir.

Eğer taraflar takdiri mahkemenin kararına bırakmışlarsa mahkeme, çocuğun yaşına göre yatılı veya yatılı olmaksızın hafta sonları, resmi ve dini bayramlar, yılbaşı, yaz tatili gibi çocuğun reşit olacağı tarihe kadar kişisel ilişki gün ve saatini belirleyebilir.

Öte yandan anlaşmalı boşanmada birden fazla çocuk varsa ve taraflar çocukları kendi aralarında “Paylaştıysa” mahkeme bu konuda da karar verebilir. Çünkü velayette çocukların ayrılmaması ilkesi göz önüne alınır. Anlaşmalı boşanma protokolünde çocukların menfaatine göre anne ve baba kardeşleri ayırmışsa hakim protokol maddesine göre ya da farklı bir karar verebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA ERKEK YA DA KADIN BOŞANMAK İSTEMEZSE NE OLUR?

Baştan söyleyelim sonuçlanmayan boşanma davası yoktur. Dava eninde sonunda karar bağlanır. Bu nedenle çekişmeli boşanma davasında erkek ya da kadının boşanmak istememesi sadece süreci uzatan bir durumdur.

Taraflardan biri bu davayı açtığı takdirde eşlerden biri boşanmak istemiyorsa bile davaya katılmak zorundadır. Boşanmak istemeyen taraf davaya katılmadığı takdirde boşanma davası onun gıyabında devam eder. Bu durum boşanmak istemeyen aleyhine sonuç doğurur.

Davanın reddedilmesini ve boşanmanın gerçekleşmemesini isteyen taraf, davanın haksız olduğunu ispatlamak zorundadır. Böylece kendi istediği yönde bir karar çıkmasını sağlayabilir.

DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çekişmeli davanın anlaşmalıya dönüşmesi için mahkemeye “Çekişmeli boşanma davasını anlaşmalıya çevirme dilekçesi” sunulmalıdır.

Bu dilekçenin örneği internetten bulunabilir ancak herhangi bir kayıp yaşamamak adına dilekçenin bir avukat ile birlikte doldurulması tarafların lehine olacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ

Anlaşmalı boşanma davaları için avukata ödenecek ücret tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
Yasa gereği avukatlar “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi”nin altında bir ücrette anlaşamazlar.
Tamamen davanın niteliğine ve avukat-müvekkil arasındaki anlaşmaya bağlı bir durumdur.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?

Çekişmeli boşanma davasında davanın düşmesi için davalı tarafın, davayı takip etmekten kaçınması gerekir. Davalı, davayı takip etmek istemediğini beyan ederse hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına hükmeder.

Dosyanın işlemden kaldırılması davanın düşmesi demektir. Taraflar dosyanın yeniden işleme alınması için ayrı bir dilekçe vermelidir.

Çekişmeli boşanma davasında hakim ne sorar?

Hakimin çekişmeli boşanma davasında sorduğu sorular davanın açılma sebebine değişir. Dava zinadan açılmışsa bu konu ile ilgili soru sorar, hayata kast ya da kötü davranış nedeni ile açıldıysa bu konu ile ilgili sorular öncelikli olur. Hakim akıl sağlığı sebebiyle açılan bir davada sağlık raporlarını inceler, sorular sorar, tanıkları dinler. Ayrıca hakim taraflara boşanmak isteyip istemediğini de sorar.

Çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter?

Çekişmeli boşanma davaları ortalama 5 ya da 6 duruşmada biter. Bu süreç yaklaşık 1-,5 yıllık bir süreçtir.

Boşanma davası kendiliğinden düşer mi?

Boşanma davası kendiliğinden düşer mi sorusunun cevabı boşanma dava türüne göre değişebilir. Bazı davalarda olan zaman aşımı süreleri davaların düşmesine neden olabilir.

Ayrıca dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi durumunda da dava kendiliğinden düşer. Ancak ölen kişinin mirasçıları davayı devam ettirip, karşı tarafın daha kusurlu olduğunu ispat etme yolunu da tercih edebilir. Böylece sağ kalan tarafın ölen kişinin mirasçısı olması engellenebilir.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası