Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR? |2022 BOŞANMA DAVASI REHBERİ

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusu, evliliklerini bitirmeye karar vermiş, ama bunu “Dostça”, “savaşmadan” yapmak isteyen çiftlerin cevabını aradığı bir sorudur.
Soru ve cevap da aslında çok kolaydır. Tarafların birinin Aile Mahkemesinde açacağı diğerinin de kabul edeceği anlaşmalı boşanma davası sonucunda herkes kendi yoluna gidecektir.
Ancak tabi ki bu boşanma türü için de geçerli sebepler gerekir, ayrıca boşanmanın mali ve sosyal sonuçlarını içeren boşanma protokolü de çok büyük önem taşır.
 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Bu aşamada cevaplanması gereken ilk ve en önemli soru “Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır” sorusudur.

Anlaşmalı boşanma evliliği en az 1 yıl sürmüş eşlerin, boşanma ve sonuçlarına ilişkin her konuda anlaşması ve bunu bir protokole bağlaması ile ortaya çıkan bir durumdur.

Çiftler, anlaşmalı boşanmada, davanın kısa sürmesi, genellikle de tek celsede olması için anlaştıklarını beyan eder ve boşanmaları kolaylaşır. Bu dava türünde eşlerden biri davayı açar, diğeri de kabul eder.

Boşanma davası Aile Mahkemesi’ne verilecek anlaşmalı boşanma dilekçesi ile dilekçeye eklenmiş boşanma protokolü ile açılır. Hesaplanan harç ve giderler ödenir. Böylece boşanma süreci başlamış olur.

Çok büyük bir terslik olmaması ya da tarafların boşanmakta vazgeçmesi dışında genellikle tek celsede sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanun’un 166. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, varsa ortak çocuğun velayeti gibi konularda anlaşmaları ve bunu bir protokol çerçevesinde düzenlemeleri ile açılan dava türüdür. Boşanmak için mahkemeye başvuran çiftler arasında bu konuda tam bir uyum vardır.

Bu durumda kanun, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını kabul eder.

Dava açıldıktan sonra ise mahkeme tarafından bir tensip zaptı düzenlenir ve taraflara duruşma günü bildirilir. Tarafların duruşmaya gelmesi zorunludur, çünkü hakim tarafları dinleyip, anlaşmanın serbest irade ile imzalanıp imzalanmadığına kanaat getirmek ister. Hakim tarafların hiçbir tehdit ve baskı altında olmadan, hür iradeleri ile boşanmak istediklerine kanaat getirdikten sonra ve beyanları duruşma tutanağına geçirilir ve taraflar bu tutanağı da imzalar.

Süreci maddeler halinde sıralarsak;
• Boşanma dava dilekçesi hazırlanır,
• Boşanma protokolü hazırlanır,
• Adliye tevzi bürosuna gidilir ve dilekçe ile protokol verilir,
• Belirlenen dava harcı yatırılır,
• Mahkeme tebligatı taraflara ulaştırılır.
• Duruşmada boşanma isteği ve anlaşma bir kere de hakimin karşısında dile getirilir.
• Hakim boşanmaya kanaat getirir.
• Gerekçeli karar alınır. Bu aşamada kararı temyiz etme hakkından feragat edildiği belirtilir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusu kadar önemli olan bir diğer konu boşanma sebepleridir.
Boşanma ister anlaşmalı olsun ister çekişmeli mutlaka geçerli bir sebebi olmalıdır. Sebepler öncelikle kendi içinde,

Özel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri

Olarak 2’ye ayrılır.

Özel boşanma sebepleri:

 • Zina veya aldatma
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır.
 • Genel boşanma sebepleri
 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Bu sebeplerden biri veya birkaçı boşanma için yeterli sayılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları çoğunlukla genel boşanma sebepleri ile açılan davalardır.
Özel boşanma sebepleri ile açılan davalar genellikle çekişmeli boşanma davalarıdır. Doğaldır ki kimse kendisini aldatan ya da hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlarda bulunan biri ile anlaşarak boşanmak istemez.

BOŞANMA DAVASI AÇMA İÇİN AVUKAT TUTMAK GEREKİR Mİ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye’de hiçbir davayı açmak için avukat zorunluluğu yoktur.

Bu nedenle aile mahkemesinde açılacak anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak gerekli değildir diyebiliriz ancak tarafların hak kaybına uğramaması ve davanın takibi için bir avukata ihtiyacı olduğu da bir gerçektir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabını konusunun uzmanı, deneyimli bir avukattan alarak yola çıkmak herkes için daha avantajlı olacaktır.

Böylece özellikle boşanma protokolünün hazırlanması aşamasında kadın ve erkek eşin hakları tam anlamıyla korunmuş olur.

TEK TARAFLI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davaları tek taraflı açılabilen davalar değildir.

Burada eşlerden her ikisinin de boşanmayı kabul ederek, şahsen dilekçelerini mahkemeye vermeleri gerekmektedir.

Tek taraflı boşanma davası ancak çekişmeli boşanma davası açarak ortaya çıkar. Eğer çekişmeli dava anlaşmalıya dönerse bu sefer de tek taraflı boşanma davası açılmış olacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dava açılamaz açılsa da reddedilir.

Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartıdır.
Eşlerin birlikte başvurması, bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.
Tarafların boşanmanın sonuçları hakkında tam bir fikir birliği içinde olmaları gerekir
Bu şartlar varsa, taraflar, Aile Mahkemesi’nde, bulundukları yerde aile mahkemesi yoksa da asliye hukuk mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR?

Boşanma protokolü, dava başlangıcında tarafların hemfikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu sözleşme haline getirip mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesi talebinde bulunduklarını gösteren belgedir. Tarafların boşanmak için ortaya koydukları iradeyi gösteren bu belgede nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlar da karara bağlanabilir. Bu protokol tarafların anlaştığını gösterdiği için dava daha da kısa sürebilir.

Protokolde boşanmanın mali sonuçları ve çocuklara ilişkin sonuçlar eşler tarafından açık bir şekilde belirlenmiş ve imza altına alınmış olmalıdır.

Boşanmanın mali sonuçları; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Eğer eşler çocuk sahibi ise çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası da söz konusu olur. Protokolde bu husus da yer almalıdır.

Ayrıca, çocuğun velayet hakkı ve çocukla birlikte yaşamayan tarafın çocukla ne kadar zamanda bir görüşeceği gibi kişisel ilişkinin ayrıntıları belirlenmelidir.
Anlaşmalı boşanma protokol örnekleri internette bulunabileceği gibi bir boşanma avukatından da istenebilir. Hatta protokolün hazırlanmasında avukattan yardım almak hata yapılmasının, dolayısıyla da zaman kayıplarının önüne geçer.

Protokol öreğinde doldurulması gereken maddeler ise şunlardır:
• Taraflar,
• Konu,
• Tazminat,
• Ergin olmayan müşterek çocuklar,
• Velayet,
• İştirak ve yoksulluk nafakası,
• Mal paylaşımı,
• Ziynet eşyaları,
• Aile konutu,
• Müşterek borçlar,
• Soyadı kullanımı.

Boşanma protokolünde en önemli taraf her şeyin net ve yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmasıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMA DİLEKÇESİ

Anlaşmalı boşanma dava açma dilekçesinde öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.
Daha sonra ise sırayla,
Davalının adı- TC kimlik numarası,
Adresi
Davalının adı- TC kimlik numarası
Adresi
Dava konusu
Açıklamalar
Hukuki nedenler
Deliller
Sonuç ve istem bulunmalıdır.

BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİNDE TÜM GEREKÇELERİ BİLDİRMELİ MİYİM?

Yukarıda da görüleceği üzere dava dilekçesinde açıklamalar bölümü vardır. Bu bölümde davayı açan kişinin hangi gerekçelere dayanarak bu davayı açtığını anlatması gerekmektedir. Burada tüm gerekçeler bildirilebilir. Bu tamamen davayı açan kişiye kalmıştır.

Bu bölümde tüm gerekçe ve kanıtlara yer verilirse davayı değerlendiren hakim birçok gerekçe ve kanıt ile boşanma davasını daha hızlı sonuca bağlayabilir.

Zira gerekçelerin olması taleplerin haklılığını doğuracak, bu da davacının isteklerinin daha kolay gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Öte yandan davanın temelini gerekçeler oluşturur. Hakim davayı incelerken öncelikle dosya içerisinde yer alan belgeleri inceler.

Bu nedenle gerekçelerin eksiksiz sunulması davacıya fayda ve avantaj sağlayacaktır.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Boşanma davası 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun uyarınca kurulan, aile hukukundan doğan dava ve işlere bakmak üzere kurulan Aile Mahkemelerinde açılan bir dava türüdür.

BOŞANMA DAVASI NERDE AÇILIR (YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME)

Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

BOŞANMA DAVASI AÇMA MASRAFLARI NE KADARDIR?

Boşanma davası açarken tarafların karşısına 2 tür masraf kaleni çıkmaktadır.

İlki yola avukatla devam edilecekse avukatlık ücretidir, diğeri de dosya masraflarıdır.

Avukatlık ücreti avukatla müvekkil arasındaki özel bir konudur. Aradaki anlaşmaya göre belirlenir.

Dosya masrafları ise keşif ve bilirkişi ücreti, tanık giderleri, tebligat masrafları, mahkeme harçları, şehirlerarası işlerde yol vb. giderler, istinaf ve temyiz harçları vb. giderler sonucunda ortaya çıkar.
Bu noktada boşanma davasının türü ve ne kadar sürdüğü önem kazanmaktadır.

NE KADAR SÜRER?

Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın niteliğine bağlıdır.

Anlaşmalı boşanma genellikle çok kısa süren ve tek celsede biten davalardır. Ancak çekişmeli boşanma davası daha uzun sürer. 1-1.5 yıl süreni oluğu gibi daha uzun yıllar devam eden çekilmeli boşanma davaları da vardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Anlaşma boşanma ücreti avukat masrafı ve dosya masraflarından oluşur. Avukat ücreti müvekkil ile avukat arasındaki bir konu olduğu için anlaşmalı boşanma ücreti de değişkendir.

Anlaşmalı boşanma avukatsız nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma açmak için dilekçeyi ve boşanma protokolünü kendileri hazırlayan taraflar, bunu mahkeme sundukları takdirde anlaşmalı boşanma davasını avukat olmadan, kendileri açmış olurlar.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanmada evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması ilk şarttır. Eşlerin birlikte başvurması, bir eşin diğerinin davasını kabul etmesinin gerektiği bu dava türünde tarafların boşanmanın sonuçları hakkında tam bir fikir birliği içinde olmaları da gerekir.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası